Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) deluje pod umetniškim vodstvom dirigenta Ambroža Čopija že od nastanka leta 2004. Na 24. Festivalu Bled so se predstavili z novim programom.

foto: Boris Pretnar