Leta 2006 je Bled dobil nov atletski stadion in z njim tudi Atletsko društvo Bled. Cilj in namen društva je spodbujanje zdravega, športnega načina življenja in izboljšanje kvalitete preživljanja prostega časa otrok in mladine. Eden izmed ustanoviteljev društva je zdajšnji glavni trener in predsednik društva Robert Bogožalec. Skupaj z mladimi atleti so nam pokazali kako izgleda trening atletike na verjetno enem izmed najlepših stadionov v Sloveniji.

»Pravilen tek je varen tek«

Velik poudarek v društvu dajejo pravilni izvedbi teka in ostalih atletskih disciplin. Pravilen tek je varen tek pove Bogožalec, ki mlade v prvi vrsti želi naučiti pravilne izvedbe atletske abecede, ki je osnova vsake atletske discipline. Trening se začne z ogrevanjem, nato sledi atletska abeceda in posamezne discipline, kot je skok v daljino, tek čez ovire in skok v višino. Na koncu treninga sledi raztezanje in iztek.

Blejski stadion omogoča odlične pogoje za trening

V društvu so vadeči razdeljeni v tri skupine. Poleg atletskega vrtca v mlajšo skupino otrok od 8 do 11 leta starosti in v skupino starejših atletov nad 12 let. Poleg tega organizirajo tudi šolo za odrasle, ki se v prostem času želijo rekreativno ukvarjati s tekom. Nova infrastruktura atletom omogoča odlične pogoje za trening. Starejši celo leto trenirajo zunaj, mlajši pa se v zimskem času preselijo v telovadnico.

Atletika – kraljica športov

V društvu niso usmerjeni k vzgajanju tekmovalnih športnikov. Tekmuje tisti, ki se za to sam odloči. Udeležujejo se državnih prvenstev, tekmovanj za Atletski pokal Slovenije in različnih atletskih mitingov. Trener pove, da tekmovanje lahko otroku predstavlja velik stres in zato nikogar ne silijo, da se jih udeležuje. Njihov glavni namen je usmerjen v vzgojo otrok in vzpostavljanje najboljših pogojev za otrokov telesni razvoj. Ne pravimo zaman, da je atletika kraljica športov. Z osvojenimi osnovami atletike se vsakdo lahko loti katerega koli športa in bo pri tem verjetno bolj uspešen, kot pa nekdo ki predhodnega atletskega znanja nima.

Rebeka Krašovec