Na Bledu kljub vremenskim nevšečnostim hitijo z izgradnjo severne razbremenilne ceste. Investicijo vredno 4,2 milijona evrov naj bi zaključili do konca septembra, cesta pa bo prevozna že junija.

Kako napreduje gradnja si je v okviru svojega delovnega obiska na Gorenjskem v spremstvu blejskega župana Janeza Fajfarja ogledal tudi dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo Vlade RS v odstopu.

Gradnja 2,65 kilometra dolge ceste se je začela junija lani, poteka pa v treh fazah. Na novo bodo zgradili štiri mostove in dva prepusta, izdelali oziroma sanirali bodo mešane površine za pešce in kolesarje ter srednje napetostno elektroenergetsko javno infrastrukturo, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, telekomunikacijske vode in vodovod.