Destinacija (občina) Bled je prejemnica zlatega znaka Slovenia green. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN: združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Trajnostni razvoj je osrednji fokus tako Občine Bled in njenih zavodov kot tudi Turizma Bled, ki je na destinaciji nosilec omenjenega certifikata.

 

Zahtevna cerifikacijska platforma, ki jo je bilo potrebno izpolniti vsebuje destinacijski management, področje narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbeno klimo in poslovanje turističnih podjetij.

Blejske trajnostne in zelene zgodbe

Ob blejski naravi in pokrajini ter kulturi in tradiciji, ki sta najmočnejši točki blejske destinacije, na Bledu kot poudarjajo na Turizmu Bled, kujejo in živijo številne trajnostne in zelene zgodbe, med katere uvrščajo izgradnjo severne obvoznice, ki bo središče Bleda razbremenila prometa proti Pokljuki, kot zagotavljajo pa bo prevozna še pred poletno sezono. 

Lani jeseni je zaživel projekt avtomatske izposoje koles namenjen tako lokalnim prebivalcem kot turistom.

Projekt družbe brez odpadkov

Bled je del projekta družbe brez odpadkov (zero waste). Med blejskimi hoteli je Hotel Ribno prvi hotel v Sloveniji, ki je vključen v projekt zero waste, v katerega so vključene tdi vse velike prireditve na Bledu. Bled ima urejeno kanalizacijo in plinifikacijo, s katero so pomembno zmanjšali število individualnih kurišč,  v občini pa poteka tudi projekt energetske sanacije javnih stavb.

Imetnik Slovenia Green tudi Triglavski narodni park

Tudi Triglavski narodni park je junija 2017 prejel priznanje Slovenia Green in se tako pridružil zeleni shemi slovenskega turizma.

Pohodniške poti na Bledu

V letošnji sezoni bomo okoli jezera postavili pitnike, poteka projekt Pohodniške poti na Bledu, ki bo gostom in obiskovalcem ponudil urejene in dobro označene poti po Bledu in njegovi slikoviti okolici. Že nekaj let poleti vozi avtobus hop on hop of, pripravlja izgradnja kolesarske steze med Bledom in Bohinjem, s kolesarsko stezo pa bo opremljena tudi severna obvoznica.

Certifikat zavezuje tudi v prihodnje

Kot poudarjajo v Turizmu Bled zelena shema slovenskega turizma zavezuje k novim načrtom in projektom. Zlatega znaka Slovenia Green destinacija namreč ne bi dobila, če ne bi okoljskega znaka EU Marjetica imela tudi hotela Savica (Sava Hoteli Bled) in Astoria.

Destinacijski zlati znak je tudi spodbuda turističnemu gospodarstvu, naj pristopi k zeleni shemi in izpolni pogoje za pridobitev enega izmed certifikacijskih znakov.