Na Turistični borzi ITM v Berlinu je Bled za svojo zeleno zgodbo, ki je del certifikata Zelene sheme slovenskega turizma, prejel nagrado za 2. mesto v kategoriji “Top 100 Sustainale Destinations” – The best o Europe. Nagrado je v Berlinu prevzel direktor Turizma Bled, Tomaž Rogelj.

Blejska zgodba, ki je tokrat navdušila mednarodno javnost, ki jo vodi nizozemska nevladna organizacija greenorganisations.org, je sestavljena iz majhnih korakov in projektov, ki pa skupaj pomenijo veliko.V prijavljeni zelen zgodbi so v Turizmu Bled opisali projekt Ask me I’m local ali Vprašaj me, sem domačin, ki na Jezerski promenadi in ob jezeru poteka poleti, pitnike, prizadevanja javnega podjetja Infrastruktura za zmanjševaje količine odpadkov, prireditve po sistemu zero waste, prizadevanja za spodbujanje e-mobilnosti, letak in kampanjo, ki opozarjata na pomen varovanja blejskega okolja in podobno.