V Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani so, odkar je blejski deblak pod njihovim varstvom, očistili njegov notranji del. Ob našem obisku je tehnična ekipa deblak skrbno obračala, da bi lahko očistili še njegovo dno. Dela potekajo pod skrbnim vodstvom dr. Katje Kavkler iz naravoslovnega laboratorija. Več v prispevku.

Mojca Polajnar Peternelj