Občinski svet Občine Bled je v torek, 9. decembra v drugem branju potrdil proračun za leto 2021, ki znaša 16 milijonov evrov, od tega 7 milijonov za investicije. 

V letošnjem letu je Občina Bled dokončala kar nekaj velikih investicij, med drugim tudi pol milijona vredno sanacijo vodovoda in ceste na Selu in 300.000 evrov vredno sanacijo ceste Železniška postaja Bled – Velika Zaka. Nekaj velikih investicij je še v teku, med njimi največja, 3,4 milijona evrov vredna izgradnja Medgeneracijskega centra Bled, ki bo končana februarja 2022. V maju prihodnje leto bo končana sanacija kanalizacije Mala Zaka – Za gradom, investicija je vredna 630.000 evrov, marca prihodnje leto pa bo končana rekonstrukcija Seliške ceste oziroma križišča pri pokopališču. Ta investicija je vredna okoli 200.000 evrov.

Kot je po seji poudaril blejski župan Janez Fajfar “priprave na gradnjo južne razbremenilne ceste potekajo zelo hitro, prav tako se lahko veselimo državne kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem, za kar imamo na voljo okoli 10 milijonov evropskih in državnih sredstev”.

Občina Bled v prihodnjem letu načrtuje obnovo otroškega igrišča pri vrtcu, v prihodnjih letih izgradnjo nove osrednje avtobusne postaje na Selišah in dograditev Zdravstvenega doma Bled.

“Želim si, da bo tudi v prihodnje življenje v naši občini za prav vse občane in občanke prijazno, da bo občina Bled prijeten in zdrav dom za vse. Odprtost, strpnost, trajnostni razvoj na vsakem koraku in kakovost bivanja so skozi programe in osrednje stebre tudi osrednje točke novega programa trajnostnega razvoja Občine Bled do leta 2030, ki je v zaključni fazi priprave”, je še poudaril blejski župan.