Vse večja potreba po ohranjanju flore in favne nenehno spodbuja k čiščenju vodnih površin, tudi Blejskega jezera. Zaskrbljujoče številke kažejo na vse večji problem divjih odlagališč, velik del odpadkov pa žal konča na dnu rek, jezer in morja. Neprestano ozaveščanje in ukrepanje sta edina načina za rešitev tega perečega okoljskega problema.

Zato so Društvo za podvodne dejavnosti Bled, Henkel in Mercator tudi letos združili moči in organizirali akcijo z naslovom “Bodimo odgovorni, varčujmo z vodo”. V akciji, ki je trajala od 1. junija 2020 do konca lanskega leta, so sodelovali vsi Mercatorjevi kupci izdelkov Fa, Vademecum in Schauma, zaključek akcije pa je potekal minuli konec tedna na Blejskem jezeru.

Potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled so se udeležili akcije čiščenja jezera in bili nad količino odpadkov, ki so jih potegnili na kopno, nemalo presenečeni.

“V zadnjih letih ugotavljamo, da se je ozaveščenost pri ljudeh močno izboljšala. Včasih smo potapljači v vodi našli veliko kemičnih odpadkov, ki so močno obremenjevali okolje, danes pa najdemo večinoma odpadke, ki so posledica vandalizma. Odgovornost vsakega potapljača je, da iz vode vedno vzame tisto, kar tja ne sodi in tako pripomore k boljši kakovosti podvodnega sveta. Če ne bi bilo potapljačev in njihove dobre volje, bi bile vode v veliko slabšem stanju kot so. Zato pozdravljamo iniciativo Henkla in Mercatorja ter vseh ostalih, ki imajo v svojem poslovanju vključeno tudi strategijo o investiranju za boljše okolje ter ozaveščanju svojih kupcev o pomembnosti tovrstnih akcij,“ je povedal Marko Gajić, predsednik komisije za ekologijo pri Slovenski potapljaški zvezi.

O pomenu akcije najbolje govorijo njeni rezultati, ki opozarjajo, da skrb za okolje in čisto vodo nikoli ne preneha. “Po toliko letih čiščenja vode nas lahko le malo stvari zares preseneti. Z našimi tradicionalnimi ekološkimi akcijami, si prizadevamo dvigniti raven ozaveščenosti sodržavljanov in potrošnikov, hkrati pa želimo biti zgled, kako ravnati v svoji skupnosti. Veseli smo, da lahko podpremo takšne akcije in da sta naša partnerja Mercator ter Združenje podvodnih dejavnosti Bled prepoznala pomen dolgoročnega delovanja. Skupaj pozivamo vse prebivalce, da ravnajo odgovorno do naših voda in okolja,“ je dodal Jaka Koglot iz Henkla.

Zdaj že tradicionalni okoljski projekt je del prizadevanj Henkla in Mercatorja za vlaganje v trajnostno poslovanje ter projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja v skupnosti.

„Mercator je več kot le trgovec, saj s svojim delovanjem želi pozitivno prispevati k večji kakovosti življenja skupnosti in k dobrobiti okolja, v katerem deluje. Zato nam tudi akcija čiščenja Blejskega jezera veliko pomeni. Bled in Blejsko jezero sta med najbolj prepoznavnimi in privlačnimi podobami naše lepe dežele in na nas vseh je, da jo tako tudi ohranjamo. V sodelovanju s partnerjem Henklom in požrtvovalnimi potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled, predvsem pa s sodelovanjem kupcev smo prispevali k večji ozaveščenosti o pomenu vode in k večji odgovornosti za ta pomemben naravni vir, ki nikakor ni samoumeven, ampak terja našo nenehno skrb in zaščito,“ je dodal Jurij Krajnc, direktor sektorja neprehrane iz Mercatorja.

Omenjena akcija je le ena od mnogih, ki si prizadevajo ohraniti naravne lepote Bleda kot simbola slovenske naravne in kulturne dediščine. Društvo podvodnih dejavnosti Bled in njegovi člani redno organizirajo številne akcije, v katere skušajo vključiti čim več občanov, da bi s skupnimi močmi ozaveščali o skrbi za ohranjanje voda.