Medgeneracijski center Bled bo zaokrožil novo podobo Seliš, saj bo območju dodal vsebine, ki so potrebne predvsem za kakovost življenja domačinov. Tam bo dnevni center za varstvo starejših, prostori za delavnice in druge aktivnosti na področju medgeneracijskih dejavnosti, nova knjižnica, muzej vezenin, večnamenski prostor,… .Občina načrtuje, da bo gradbeno dovoljenje pridobila še letos, tako da začetek gradnje ni več daleč.

Dela na Selu

Na območju spodnje vasi Selo je občina Bled začela z infrastrukturnimi deli. Gre za obnovo vodovodnega omrežja, izgradnjo plinovoda, ureditev odvodnjavanja občinske ceste, izgradnjo električnih in telekomunikacijskih napeljav. Z deli so začeli v drugi polovici oktobra in bodo predvidoma zaključena pomladi. Obvoz je urejen preko Ribna za Savo na Selo.

Dela v Mali Zaki

V Mali Zaki poteka gradnja fekalne kanalizacije, občina obnavlja vodovod in javno razsvetljavo, istočasno bosta svoje vode položila tudi Telekom in Elektro Gorenjska. Dela bodo končana do poletne sezone, obvozi so urejeni.

Pločnik do Zasipa

Občina Bled bo konec oktobra začela z izgradnjo manjkajočega dela pločnika do Zasipa. Gre za odsek od križišča za Piškovco do parkirišča pri gostilni Kurej. Hkrati bodo uredili tudi odvodnjavanje meteornih voda, javno razsvetljavo, na tem delu bodo obnovili vodovod, električno napeljavo in telekomunikacijske vode. V prvi fazi del bo polovična zapora, nato pa bodo uredili obvoz skozi Sebenje.