V mesecu septembru je potekal drugi Dan odprtih vrat Mrakove domačije na Rečici pri Bledu. Obiskovalcem so organizatorji želeli pokazati, kaj vse so storili v preteklem letu ter simbolično še zadnjič odpreti vrata za javnost, preden pričnejo z obnovo, ki bo hišo spremenila v kulturni spomenik lokalnega pomena. Gre za domačijo, ki je ena redkih, tako dobro ohranjenih iz 18. stoletja, do leta 2020 pa bo dobila povsem novo podobo.

Odlična priložnost za Bled

S to podobo bo obogatila blejsko kmečko kulturno krajino, dodala tisto nekaj, kar Bled še nima, saj po besedah župana Janeza Fajfarja celotna domačija predstavlja kmečko kulturo in način življenja blejskega kmeta, ki je danes že redkost v tem prostoru. Domačija je bila več kot 25 let prazna, zato se je občina odločila, da je to priložnost, ki je ne smejo izpustiti iz rok.

Prvi temelji iz 16. stoletja

Družina Slivnik za sabo ni pustila nobenih neposrednih dedičev, domačija pa je glede na starost zelo dobro ohranjena. Lepo je videti tradicionalen način gradnje kmečkih hiš kot celotna zasnova notranjih prostorov. Ugotovili so tudi, da so bili sami temelji zgrajeni že v 16. stoletju, nato so hišo postopoma dozidavali. Največji del je iz 18. stoletja, zraven spada pa tudi gospodarsko poslopje in velik travnik, ki bo služil kot parkirišče.

Prava zakladnica

Etnologinja Ana Vrtovec Beno, ki je vodila popis predmetov, pravi da je več prostovoljcev rabilo kar nekaj časa, da je bila hiša v vsaj približno čistem stanju. »Na terenu smo bili skupaj s prostovoljci iz Muzejskega društva Bled več 100 dni. V hiši se je našlo približno 1564 predmetov, od tega smo jih arhivsko gradivo arhivirali v dvanajst škatel, 500 predmetov pa smo inventarizirali.«

Domačija zaživela skozi oči obiskovalcev

Na drugi dan odprtih vrat vreme sicer ni služilo, a to ni odvrnilo obiskovalcev od obiska, tako da so v vsem tem času našteli več kot 250 radovednežev. »Ljudje se nekako čutijo povezane s to hišo, predvsem starejši, ki so še poznali družino Slivnik. Veliko so nam pomagali z deljenjem spominov, saj so le to tisti pravi podajalci zgodovine,« pojasni predsednik Muzejskega društva Bled Srečko Vernig. Zato vse, ki bi vedeli še kaj o družini Slivnik iz Rečice ali o sami hiši, prosijo naj jih kontaktirajo, saj bodo vse to upoštevali pri nadaljnji obnovi.