V našem okolju že več kot 20 let uspešno deluje Društvo čebelarjev Bled – Gorje. 57 čebelarjev je združenih v eno enoto, ki se zavzema za širjenje kulturnega izročila in ohranjanja dolgoletne bogate čebelarske tradicije, prav tako pa tudi za ohranjanje ogrožene avtohtone vrste čebele Kranjske sivke. V bodoče si želijo povečati število članov ter jih še dodano izobraževati.
Dolgoletna tradicija

Društvi sta se leta 1996 združili v eno, vendar imata obe dolgoletno tradicijo. Blejsko bi tako 2019 praznovalo 100. obletnico, gorjansko pa že sedaj šteje več kot 110 let. Čebelarijo s približno 600 panji na blejskem in gorjanskem območju, samo en panj pa je v lasti društva. Ta stoji v Zdraviliškem parku in je obkrožen s čudovitimi trajnicami, ki privabljajo čebele.
Čebelnjak v Zdraviliškem parku

Podpredsednik Blaž Ambrožič skrbi za društveni čebelnjak, ki na ogled privablja domačine, predvsem pa turiste, saj je ročno porisan s panjskimi končnicami, ki jih v drugih državah ne poznajo. »Slovenski čebelnjaki so res nekaj posebnega, zato privabljajo ljudi iz celega sveta. Nikjer nimajo do čebel takšnega odnosa, kot ga imamo tukaj. Ameriški turisti se čudijo in kažejo veliko zanimanja za to obliko turizma,« pojasnjuje Ambrožič.
Aktivni na vseh področjih

V čebelnjaku imajo večkrat letni tudi stojnico, kjer prodajajo med in ostale čebelarske izdelke, hkrati pa s tem širijo tudi svoje ime. Večkrat sodelujejo na raznih sejmih ter pripravljajo izobraževanja in predavanja za ostale čebelarje ter osveščajo o pomenu čebel za naš planet. »Brez čebel bi enostavno izumrli. Ne moremo poudariti, kako pomembne so za naša življenja, še pomembnejše je pa, kako z njimi ravnamo. Zato smo se mi resnično zavzeli za ohranitev avtohtone vrste čebele Kranjske sivke. Kdo pa ji bo pomagal, če ne mi, ki se na to najbolj spoznamo?«
Zlata plaketa občine Bled

Čebelarji so za svoje delo med drugim letos prejeli tudi zlato plaketo občine Bled. »To je potrdilo, da s svojim delom naredimo veliko, da ne ostane neopaženo, ampak je viden naš trud in naš čas,« pravi Lovro Legat, predsednik Društva čebelarjev Bled – Gorje. Meni, da nagrado čutijo tudi čebele, ki so lansko pomlad pridelale še posebej veliko litrov medu.
Prihodnost na mladih

Obe družini sta tudi prejemnici priznanja Antona Janše 1. stopnje, ki velja za najvišje priznanje v čebelarskem svetu. Takšna priznanja so dokaz, da društvo peljejo v pravo smer. V prihodnosti si želijo še več mladih članov, ki bi aktivno delali na področju promocije čebelarstva in izobraževanja. Svoja mesečna srečanja bi radi obogatili s prenosom znanja, saj se bodo le tako mladi učili od starejših izkušenih čebelarjev.

Pia Kokelj