Ekonomska šola v Radovljici dijake na prakso v tujino pošilja že dve leti, v letošnjem letu pa je prevzela tudi samostojno vodenje Erasmus + prakse v tujini in se tako kot ena redkih srednjih šol v Sloveniji spopadla s tem projektom. Dijaki in učitelji so nad izzivom navdušeni, kar kaže tudi dodatni razpis za prakso v tekočem letu 2017.
Evropski projekt

Gre za evropski projekt, ki omogoča poklicno izobraževanje in usposabljanje dijakov izven meja Slovenije, nudi pa jim obilico izkušenj, doživetij in novega znanja. Za začetek so na šoli Erasmus + prakso preizkusili gimnazijci, zdaj pa je na voljo vsem. Tako dijakom tretjega letnika smeri medijski tehnik, ekonomski tehnik kot tudi gimnazijcem.
Od leta 2015

Vse se je začelo leta 2015, ko so gimnazijci z Ekonomsko šolo v Celju, ki že več kot 15 let organizira Erasmus + mobilnost v okviru srednjih šol, prvič odšli na poklicno izobraževanje v tujino, natančneje na Tenerife. Domov so se vrnili navdušeni, polni novega znanja, referenc za prihodnost in veselja do učenja, zato so se na šoli odločili, da bodo prakso uvedli v reden letni program.
Obvezen predmet

Praksa v tujini poteka 3 tedne in spada pod predmet Praktično usposabljanje z delom v tretjem letniku medijskega in ekonomskega tehnika, lahko pa se jo udeležijo tudi gimnazijci, le da oni s tem pokrijejo obvezne izbirne vsebine. Prakso se lahko opravlja tudi v Sloveniji, vendar se je lani že 33 tehnikov in 15 gimnazijcev raje odločilo za izziv v Budimpešti, na Dunaju, Tenerifih in v Milanu.
Izkušnje, izkušnje, izkušnje

Kot je povedala koordinatorka prakse Helena Thilakarathna Velikanje, je Erasmus + praksa edinstvena izkušnja, ki dijakom nudi veliko novega znanja, predvsem pa izkušnje. Te so kasneje uporabne v vsakdanjem življenju, predvsem pa jim bodo pripomogle pri iskanju zaposlitve. Pravi, da slabosti pri tem projektu ni, saj se iz vsake stvari nekaj naučimo. S tem se strinja tudi ravnateljica EGSŠ Radovljica Ksenija Lipovšček in dodaja, da gre hkrati za pridobivanje novega znanja kot tudi za sprostitev in druženje s sošolci ter učitelji.