Devetdeset mladih glasbenikov je v okviru Festivala Bled nastopilo v Festivalni dvorani, kjer so se nam predstavili tako s klasično kot tudi bolj popularno svetovno glasbo.
Poleg velikega števila dijakov, ki v okviru svojega šolanja – ne glede na to ali si za cilj postavijo pridobitev srednješolskega ali maturitetnega spričevala – izberejo glasbeni pouk kot enega glavnih predmetov, na šoli tudi drugim dijakom zagotavljajo zelo obširen program obšolskih glasbenih dejavnosti.