Glasba igra pomembno vlogo v naših življenjih, je način sproščanja, izražanja, komuniciranja in doživljanja. Pomembno vlogo ima tako v otrokovem razvoju že od tistih samih začetkov, ko začnejo prepoznavati prve zvoke in seveda kasneje, ko glasba lahko postane del učenja.  Obiskali smo Glasbeni center DO RE MI, zasebni zavod z javno veljavnim vzgojno-izobraževalnim programom, ki ga je v slovenski prostor uvedel Glasbeni center Edgar Williems.

Nuša Piber, ustanoviteljica in ravnateljica šole nam je zaupala, kako se je odločila za metodo Egarja Williemsa. Metoda Edgarja Williemsa zajema tri pomembne sposobnosti, ki so slušno zaznavanje, čustvena odzivnost na slišano in analitično zavestno poslušanje. Vsako od teh sposobnosti, je kot pravijo strokovnjaki, potrebno opazovati pri učencu ločeno, čeprav so med seboj tesno povezane. Prav zato po metodi pouk v DO RE MI poteka na štiri različne načine. 

Inkluzija je del vsakdana

Izredno uspešna predstava, ki je navdihnila mnoge “Fantom iz opere” je rezultat sodelovanja članov skupine Čudoviti um, otrok z motnjo avtističnega spektra in mentorjev. Inkluzija je v Glasbenem centru DO RE MI in Kulturnem društvu DO RE MI del vsakdana.

Muzikal Levji Kralj ob obletnici centra

Ob 10-letnici Glasbenega centra DO RE MI so pripravili muzikal Levji kralj, ki je navdušil publiko, na otroke, ki so sodelovali pa vplival na zanimiv način.

V organizaciji se zavedajo, da je javno nastopanje za vsakega glasbenika izredno pomembno. Prav zato njihove učence srečujemo na različnih prireditvah in dogodkih. Otroci na gradu, muzikali, praznični in božični koncerti in še bi lahko naštevali so le delček njihovega vsak dana. Do re mi je v zadnjih desetih letih poskrbel za številne mlade glasbenike, nastope, predstave in glasbene ure. Pohvalijo se lahko tudi z različnimi priznanji in nagradami, ki so plod trdega, a srčnega dela. 

Sanja Despotovič

Riklijev pohod vsako leto privabi navdušence in sledilce sodobnega riklijanstva. Sonce, zrak, voda, veter, osnovni naravni elementi, za katere je bil začetnik zdraviliškega turizma na Bledu Švicar Arnold Rikli prepričan, da so edini pravi način za doseganje zdravega načina življenja.