Predvidoma še do konca tedna bo veljal ponovno spremenjen prometni režim Rečiške ceste in Severne razbremenilne ceste.

Z Občine Bled so sporočili, da bo predvidoma še do nedelje, 27. maja, popolnoma zaprt del Rečiške in Kolodvorske ceste v križišču pri Gostilni Mangart. Stanovalcem z Rečice je v tem času omogočeno parkiranje pri gasilnem domu Rečica.
Sočasno se bo urejalo tudi območje od Kračce do Gasilnega doma Rečica, zato bo predvidoma od četrtka, 24. maja, do nedelje, 27. maja, obvoz za Zasip in Gmajno preusmerjen na vzhodni krak Severne razbremenilne ceste, torej na Seliško cesto. Obvoz do Gorij bo urejen skozi Zako oz. čez Dobravo oz. Jesenice proti Žirovnici.

Pomemben razvojni in okoljski projekt

Izgradnja Severne razbremenilne ceste je eden izmed osrednjih razvojnih in hkrati tudi okoljskih projektov občine Bled ter hkrati eden izmed največjih projektov Republike Slovenije, saj je cesta državna, gradnja pa poteka v sodelovanju in ob sofinanciranju občine.

Še nekaj dni vožnje po gradbiščih

Prebivalci in obiskovalci Bleda se v teh dneh dejansko vozijo po številnih gradbiščih, vendar na občini prosijo še za nekaj dni razumevanja in podpore.