Glede na vprašanja nekaterih manjših ponudnikov turističnih nastanitev o začasnem zaprtju dejavnosti za obdobje epidemije je v nadaljevanju zbranih nekaj koristnih informacij, ki bodo morda v pomoč. 

V kolikor se ponudnik odloči zapreti dejavnost (lahko le za določen čas), je dolžan predložiti zaključno poročilo oz. bilanco.

Skladno s 6. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/14, 47/2015, 55/2016, 21/2017, 18/2018, 17/2019, 43/2019) se ponudnik v času, ko ima zaprto dejavnost tudi ne sme oglaševati, torej so ga dolžni v tem času odstraniti iz seznama ponudnikov na destinacijskih spletnih straneh, umik ponudbe pa je potreben tudi na ostalih portalih (Booking.com, Airbnb,….), saj se po zgoraj omenjenem zakonu smatra vsakršno oglaševanje v času, ko ponudnik nima priglašene dejavnosti, kot nedovoljeno oglaševanje in delo na črno.

V primeru, da ponudba nastanitve ni vidna na spletnih portalih, je možnost rezervacij v tem času (tudi za prihodnost, ko bo ponudnik spet registriran) praktično nična.

Državni zbor je 20. 3. 2020 sprejel nekaj dodatnih ukrepov za olajšanje težkega položaja gospodarstva v tej krizni situaciji. Podrobnosti https://www.gov.si/novice/2020-03-20-drzavni-zbor-sprejel-vladne-predloge-na-davcnem-in-kreditnem-podrocju/

Objava Slovenske turistične organizacije, ki povzema nekatere že uveljavljene in tudi načrtovane ukrepe pomoči:
Povezava do objave https://www.slovenia.info/sl/novin%20arsko-sredisce/informacije-v-zvezi-s-koronavirusom

AJPES zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, na svojem spletnem portalu objavil novico – Nastanitveni obrati v RNO – status obrata v času epidemije namenjeno izvajalcem nastanitvene dejavnosti glede statusa nastanitvenega obrata, ki se kot poseben podatek vodi v Registru nastanitvenih obratov (RNO).

V primeru vprašanj izvajalcev nastanitvene dejavnosti, vpisanih v RNO, ki imajo lahko glede na izredne razmere nastanjene npr. zdravstvene delavce, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih, je AJPES preko svojih referentov (kot odgovor na telefonska vprašanja zavezancev za poročanje) podal usmeritev, da se tovrstne osebe (zdravstveni delavci) evidentirajo s prijavo v sistem eTurizem, v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« pa iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).