Iz prilagoditvene obore v Triglavskem narodnem parku so včeraj (28. 4.) izpustili še tri rise – Trisa, Lenko in Julijo. Skupaj s ponedeljkovim izpustom Aide in Zoisa je to pomemben mejnik v dolgoročnem reševanju dinarsko-jugovzhodno alpske populacije pred izumrtjem. Doseljeni risi iz Romunije in s Slovaške bodo izboljšali povezavo risov znotraj populacije in na dolgi rok omogočili povezavo in naravni pretok genov med risi v Dinaridih in zahodnih Alpah.

Vrata obore na Pokljuki so naravovarstvenim nadzornikom in zaposlenim Triglavskega narodnega parka, ki so skrbeli za rise v obori, pomagali odpreti minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park mag. Janez Rakar in smučarski skakalec Peter Prevc.

Osrednji cilj projekta doseljevanja risov je preprečiti izumrtje z doselitvijo genetsko ustreznih živali 

Minister za okolje in prostor mag. Janez Vizjak je doselitev risov označil za pomemben dogodek za slovensko okolje in naravo ter poudaril pomen krepitve populacije risa za slovensko biotsko raznovrstnost. Kot je pojasnil direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park mag. Janez Rakar je prisotnost risa kot ene od treh vrst velikih zveri pokazatelj dobro ohranjenega življenjskega okolja in delovanja naravnih ekosistemov. V. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije mag. Janez Logar pa je pojasnil, da je osrednji cilj projekta doseljevanja risov preprečiti izumrtje z doselitvijo genetsko ustreznih živali v Dinaride in jugovzhodne Alpe iz Karpatov. Doslej je bilo od skupno načrtovanih 14 risov z včerajšnjimi tremi risi doseljenih devet živali v Sloveniji in še tri dodatne na Hrvaškem. Kot je poudaril vodja projekta LIFE Lynx Rok Černe risi za obstoj potrebujejo obsežno območje in povezanost prostora od Dinaridov do Alp. Vse doseljene rise na Zavodu za gozdove redno spremljajo.

Na Pokljuki so za rise v prilagoditveni obori skrbeli naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka

Včeraj izpuščeni risi – Tris, kot so ga poimenovali učenci Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, Lenka in Julija, so bili najprej nameščeni v prilagoditveni obori, kjer so se privajali na svoje novo okolje. Namen takih obor je omogočiti preseljenim risom, da se med seboj spoznajo, in zmanjšati možnost, da bi po izpustu odtavali daleč stran od mesta izpusta in stran od ostalih risov. Risi so bili v obori preskrbljeni s hrano, tako da so v novo okolje vstopili spočiti in siti. Na Pokljuki so za rise skrbeli naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka. Rise so nadzorniki, ki so tudi lovski čuvaji, obiskovali praviloma dvakrat dnevno. Pri vsakem obisku so rise skrbno opazovali, beležili njihovo obnašanje in preverjali stanje obore. Dva do trikrat tedensko so risom prinesli hrano.

Doselitev risov je v letošnjem letu tudi lepo rojstnodnevno darilo Triglavskemu narodnemu parku, ko obeležujemo 40-letnico ustanovitve edinega narodnega parka v državi in 60-letnico zavarovanja Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park.

Foto: Davorin Tome