Občina Bled je objavila sklep župana o določitvi parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina. Parkirišča so razdeljena po conah in dovoljenem času parkiranja. Več na