Kakšen turizem si želimo na Bledu je vprašanje, ki so si ga zastavili člani društva za varstvo okolja Bled. Prav zato so v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled organizirali posvet na temo upravljanja turistične destinacije in sonaravnega razvoja. Turizem Bled je v januarju namreč pripravil delovni predlog nove strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2025.

Sonaravni razvoj in ohranjanje naravnih ter kulturnih danosti kraja

Razprava se je začela z uvodnim nagovorom Mira Kapusa, predsednika društva za Varstvo okolja Bled. V društvu se zavzemajo predvsem za sonaravni razvoj in ohranjanje naravnih in kulturnih danosti samega kraja. Izpostavil je nekaj konkretnih primerov, kot je neomejeno kopanje v Blejskem jezeru, porast ribolova in določila glede ohranjanja javnega reda in miru. Od strategije pričakujejo, da se bo ukvarjala in rešila omenjene problematike.

Zaskrbljujoče stanje Blejskega jezera

Na zaskrbljujoče stanje jezera je opozorila tudi limnologinja Špela Remec Rekar. Stanje jezera, ki je trenutno na meji med zmernim in dobrim, spremlja že skoraj štirideset let. Izrazila je skrb glede naraščanja masovnega turizma in kakšne posledice bo le ta imel na jezero. Ob tem je Metod Rogelj, direktor Zavoda za varstvo naravne dediščine Kranj, poleg Bleda opozoril še na ostale destinacije, ki so na robu svojih zmogljivosti. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako bo gradnja obvoznic vplivala na Bohinj, Pokljuko in druge alpske doline.

Predlog za oblikovanje krajinskega parka 

Član društva Miha Žvan je predstavil še neslišano, višjo obliko varovanja okolja. Njegova ideja temelji na vzpostavitvi krajinskega parka. Blejsko jezero, ki je sicer v lasti Republike Slovenije, bi na takšen način lahko prevzel in nadzoroval Bled. Vmes so svoja stališča in nestrinjanja izrazili tudi ostali obiskovalci.

Pristojnosti občine in države

Srečanja se je udeležil tudi župan občine Bled Janez Fajfar in predstavil načine, na katere si Občina Bled prizadeva za ohranjanje okolja in kulturne dediščine. Poleg tega je pojasnil, kaj je v pristojnosti občine in kaj v pristojnosti države. Na srečanju je sodeloval tudi avtor strategije blejskega turizma dr. Andrej Pompe, ki je spodbudil k medsebojnemu sodelovanju. Ob tem je poudaril, da so mnenja in predlogi vedno dobrodošli. Z njim se je strinjal tudi  direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj, ki je turistično strategijo označil za osnovni dokument za dvig kakovosti doživljanja naravnega in kulturnega okolja. Namenjena pa je tako domačinom kot tudi turistom. Ob tem je še posebej poudaril nujnost medsebojnega sodelovanja in poslušanja drug drugega. Le na takšen način bo lahko dosežen napredek in zastavljeni cilji.

Javni pogovor je bil organiziran v času, ko se še zbirajo (do 11. 2.2018) vprašanja, pripombe in predlogi na Delovni predlog strategije turistične destinacije Bled 2018 – 2025.

Predlog strategije najdete na tej povezavi https://goo.gl/EgMb8e.