44.000 enot knjižnega gradiva, 5.300 enot neknjižnega gradiva in 700 izvodov revij in časopisov. Vse to in še mnogo  več za svojimi vrati skriva Knjižnica Blaža Kumerdeja, ki deluje v prostorih, ki jih poznamo že od leta 1997. Začetki izposoje knjig na Bledu, segajo v konec 18. stoletja in s podporo lokalne skupnosti in posameznikov je doživelo velik razmah, v zadnjih petdesetih letih se je število knjižnega gradiva povečalo kar za 30 000.

V zadnjih dvajsetih letih je knjižnica postala kulturni center. Knjižnica je postopoma razširila svojo dejavnost na prireditve za otroke in  odrasle ter pridobila razstavne prostore, ki skrbijo za dodatno popestritev in širjenje bralne kulture. Knjižnico obiskujejo vse generacije, ki pa po literaturi posegajo na različne načine. Zaupali so nam, da je izposoja pisan mozaik, kot so obiskovalci. Vse od tiste ljubiteljske, do strokovnega in in obveznega gradiva. V sklopu matične knjižnice se je začelo tudi povezovanje z vrtci in osnovnimi šolami za širjenje bralne kulture.

V knjižnici Blaža Kumerdeja pa ima pomembno vlogo tudi oddelek z domoznanskim gradivom, ki sistematično zbirajo, evidentirajo in obdelujejo za hranjenje ter uporabo. V knjižnici je na voljo več kot 500 domoznanskih gradiv, ki so vsebinsko povezane z Bledom, Blejci in okolico.

Čitalniško gibanje je bilo v zadnjem stoletju za blejsko knjižnico zelo pomembno.  V letu 2020 se knjižnici kaže nova sprememba in nadgradnja zaradi selitev v nove prostore v Medgeneracijski center Vezenine na Selišah.

Ker sta nemoten proces in izposoja pomembna, kar 132 508 enot izposoje z zalogo 43345 v letu 2015 se v knjižnici trudijo, da je kljub selitvi, proces za uporabnike nemoten in tudi razmišljajo o novih moderniziranih možnostih z letom 2020.  

Sanja Despotovič