Srečanje blejskega turističnega gospodarstva je potekalo v znamenju razmisleka o novi strategiji, ki naj bi nastala do letošnje jeseni. Tovrstna srečanja naj bi postala redna, kar je bila želja tako organizatorjev, Turizma Bled, kot udeležencev srečanja. Za pripravo strategije blejskega turizma pa bo delo potekalo tudi po posameznih združenjih (hotelirji, prevozniki, sobodajalci, trgovci,…), vse do jeseni, ko naj bi bila strategija izdelana.

Razpravo o tem, kako naj bi se v bodoče, vse do leta 2025 razvijal blejski turizem, so odprli sogovorniki okrogle mize: župan Občine Bled Janez Fajfar, direktorica Sava hotelov na Bledu Mojca Krašovec, lastnik družinskega hotela Triglav Bled Zdravko Rus, blejski gostinec in organizator tradicionalnega glasbenega festivala Leo Ličof in predstavnica Slovenske turistične organizacije (STO) Miša Novak.

Uvodoma je Matjaž Berčon predstavil infrastrukturni in strateški razvoj Bleda, ki je bil predstavljen tudi na nedavni seji občinskega sveta. Velik pomen za nadaljnji razvoj kraja in turistične destinacije predstavlja začetek gradnje severne razbremenilne ceste, ki se začne 26. junija in bo končan najkasneje do 5. 9. 2018.

Janez Fajfar je v svojem nagovoru opozoril na potrebno složnost med vsemi deležniki v kraju, saj je le tako mogoč napredek in razvoj, kakršnega si želimo. Poleg vsega ostalega pa je tako za prebivalce kot obiskovalce in turiste še zlasti pomembna urejenost kraja. Na tem področju, je poudaril, je bilo že veliko narejenega, smeli načrti pa so tudi za v prihodnje.

Gost srečanja je bil direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Predstavil je bohinjski primer destinacijskega upravljanja, ki se v praksi izkazuje za vse bolj uspešnega, kljub številnim težavam, s katerimi se srečujejo tudi v bohinjskem turizmu.

Blagovno znamko Bled Imago Paradisi in njeno uporabo je predstavil njen avtor dr. Andrej Pompe, ki je v nadaljevanju vodil okroglo mizo z naslovom Izhodišča za novo Strategijo blejskega turizma 2018-2025. Sogovorniki so izpostavili različna stališča: od opozoril o tem, da nam primanjkuje zaposlenih v poklicih kot so kuhar, natakar, receptor (Janez Fajfar), vodenju hotelov, prenovi hotela Golf in optimistični sliki stanja v Sava hotelih Bled (Mojca Krašovec), cenovne politike (Zdravko Rus) do pomena kakovosti storitev (Leo Ličof) in vpetosti Bleda v širše povezave in strategijo slovenskega turističnega gospodarstva (Miša Novak). Razprava, ki se je razvila med udeleženci srečanja je nakazala kar nekaj nerešenih težav, s katerimi se srečujejo deležniki v blejskem prostoru in možnosti za nadaljnje iskanje rešitev.