V nedeljo, 18. novembra 2018, bodo redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov sveta krajevnih skupnosti. Glasovanje bo potekalo od 7. do 19. ure.

Občinska volilna komisija občine Bled (OVK Bled) je s Sklepom o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo lokalnih volitev določila naslednja volišča: 1. Gasilski dom Mlino, Mlinska cesta 26, Bled, 2. Gasilski dom Rečica, Rečiška cesta 4, Bled, 3. Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled, 4. Osnovna šola Bled, Seliška cesta 3, Bled, 5. Infocenter TNP, Ljubljanska cesta 27, Bled, 6. Dom krajanov Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 37, Bohinjska Bela, 7. Zadružni dom Ribno, Izletniška ulica 11, Bled in 8. Kulturni dom Zasip, Sebenje 6, Bled.

Predčasno glasovanje

Skladno s priporočili Državne volilne komisije je OVK Bled določila kot dan predčasnega glasovanja sredo, 14. novembra 2018. Predčasno glasovanje bo potekalo med 7. in 19. uro na volišču v prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled.

Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, najkasneje tri dni pred dnem splošnega glasovanja pri OVK Bled vložijo zahtevo, da želijo pred volilnim odborom glasovati na svojem domu.

Glasovanje po pošti

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo OVK najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo OVK najkasneje deset dni pred dnem glasovanja in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Za podrobnejše informacije smo na voljo v tajništvu OVK Bled, na telefonski številki: 04 575 01 33.

 

Občinska volilna komisije občine Bled