“Pripravljenost na izredni dogodek v Sloveniji in soseski je splošna in v skladu z vzpostavljenimi varovalnimi protokoli. Tablet kalijevega jodida je v Sloveniji dovolj in se ga ne naroča dodatno”, so sporočili z Ministrstva za zdravje. V zadnjih dneh se je namreč pojavilo veliko vprašanj, povezanih z morebitnim izbruhom jedrskega spopada zaradi vojne v Ukrajini.

Tablete kalijevega jodida (KJ) se uporabljajo za zaščito ščitnice pred radioaktivnim jodom. V primeru jedrske nesreče se lahko v okolje sprosti znatna količina radioaktivnega joda, ki potem v naše telo vstopi z vdihavanjem, hrano in vodo. Radioaktivni jod se nabira v ščitnici in jo lahko poškoduje ali povzroči rak ščitnice v prihodnjih letih. Če pa oseba pred vnosom radioaktivnega joda zaužije tableto neradioaktivnega KJ, se ščitnica zasiči z neradioaktivnim jodom in je s tem zaščitena, dodatne količine joda pa se izločijo iz telesa. Ministrstvo za zdravje trenutno še pridobiva informacije, ali bi bil v primeru izstrelkov z jedrsko konico v oblaku po eksploziji prisoten tudi radioaktiven jodid, pred katerim bi bila zaščita s stabilnim jodidom smiselna. Poudariti je treba, da tablete KJ ščitijo samo pred radioaktivnim jodom, ne pa tudi pred drugimi radioaktivnimi snovmi. Tablete KJ tudi ne ščitijo pred zunanjim sevanjem.

Ukrep jodne profilakse je namenjen za zaščito prebivalcev mlajših od 40 let. Zakaj?

Ukrep jodne profilakse je pripravljen na podlagi smernic Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in je namenjen za zaščito prebivalcev mlajših od 40 let, saj je nevarnost kopičenja radioaktivnega joda v ščitnici pri starejših bistveno manjša. Le-to je zelo nevarno pri dojenčkih in majhnih otrocih, ki se zmanjšuje postopoma do 20 leta in naj bi popolnoma prenehala do 40 leta starosti. Tablete je treba zaužiti ob pravem času, to pomeni ne prezgodaj in ne prepozno. Najbolj so učinkovite, če se jih zaužije nekaj ur pred izpostavljenostjo radioaktivnemu jodu. Zaužitje več kot dva dni pred izpostavljenostjo radioaktivnemu jodu je neučinkovito, prav tako zaužitje, ki je nekaj ur prepozno. Zaužitje tablet KJ, takoj ob izpostavljenosti radioaktivnemu jodu je še vedno smiselno, ampak je zaščita manj učinkovita. Table KJ lahko povzročijo resne stranske učinke, zato je uporaba priporočena samo, če so predvidene doze sevanja na ščitnico zelo visoke. Zato osebe, ki mogoče že imajo tablete KJ doma, teh nikakor ne smejo zaužiti na lastno pest, temveč samo po priporočilu strokovnjakov.

Primernost predčasnega razdeljevanja tablet s kalijevim jodidom izven 10 km območja okoli Nuklearne elektrarne Krško je treba skrbno pretehtati

Glede na navedeno je potrebno skrbno pretehtati potrebno primernost predčasnega razdeljevanja tablet s kalijevim jodidom izven 10 km območja okoli Nuklearne elektrarne Krško. V kolikor bi bila sprejeta odločitev, da se zagotovi predčasno razdeljevanje tablet s kalijevim jodidom iz blagovnih rezerv in prebivalci iz strahu zaužili tablete s kalijevim jodidom, ne da bi to odredil poveljnik Civilne zaščite, bi nastala dvojna škoda – do izraza bi lahko prišli le morebitni neželeni učinki kalijevega jodida in zaloga bi bila porabljena, kar pomeni, da in v primeru resne potrebe po zaščiti s stabilnim jodidom te ne bi več mogli zagotoviti iz državnih blagovnih rezerv. Lekarne bi v tem primeru imele na voljo le komercialne zaloge table s kalijevim jodidom.

Kalijevega jodida za prebivalce do dopolnjenega 40 leta starosti je v Sloveniji dovolj

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve skrbi za skladiščenje zalog kalijevega jodida, ki jih je dovolj za prebivalce Republike Slovenije do dopolnjenega 40 leta starosti. Zaloge teh tablet so regijsko porazdeljene in se shranjujejo v določenih bolnišnicah. Sproščanje teh zalog do lekarn lahko poteka le na urejen način, kot je to določeno s predpisi in protokoli, kot so Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski in radiološki nesreči, Načrt razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči ter drugi.