Na Bledu je potekal  1. Mednarodni Slikarski Extempore Bled katerega se je udeležilo  62 slikarjev in slikark. Oddanih je bilo 72 likovnih del, prevladovale pa so slike na temo Barve Bleda. Med amaterskimi in profesionalnimi ustvarjalci so se vrstili predstavniki vseh generacij, tako iz Slovenije kot tujine. Dogodek je poleg slikarskega ustvarjanja poskrbel za pester spremljevalni program, voden ogled Blejskega gradu ter pogovor in razstavo slikarja prof. Janeza Ravnika.

Žirija

Po nekajurnem ogledu oddanih platen je žirija v kateri so bili akademska slikarka Melita Vovk, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Kunstelj, akademski slikar in likovni mentor Matjaž Arnol in umetnostni zgodovinar in likovni kritik dr. Damir Globočnik izbrali 7 nagrajencev in podelili dodatne 3 diplome. Dr. Damir Globočnik nam je zaupal zakaj so se odločili za dodatne diplome: »Žirija je bila pri svojem delu zelo soglasna in ena od njih je, da so dela zelo pestra in raznolika in kvalitetna. Tako, da smo se odločili, da poleg sedmih predpisanih nagrad podelimo tudi troje diplom.«

Nagradi v kategoriji Barve bleda

Slikarka Catherina Zavodnik je prejela nagrado za sliko »Varuhinje jezera«, ki je kompozicijsko premišljena upodobitev Blejskega jezera z otokom in je zanovana kot moderna slikarska podoba.

Slikar Sergej Hanonin je prejel nagrado za sliko »Sova«, ki predstavlja pravljičen motiv velike ptice pred blejsko panoramo z gradom in je naslikana s sončnimi, optimističnimi ter pretanjeno usklajenimi barvami, ki izpričujejo veliko slikarsko znanje in posluh za dekorativne učinke.

Nagradi v kategoriji Prosta tema

Slikar Janez Mohrič-Mokrn prejme nagrado za sliko »Lokvanji«. Motiv je naslikan s povzemajočimi potezmi, ki pa se povezujejo v logično celoto.

Vinko Bogataj je pozornost žirije vzbudil z akvarelom »Krajina«, katere upodobitev je sestavil iz skupka pretehtano razvrščenih in dinamičnih barvnih oblik, ki šele povezane v celoto nudijo vtis kranjinskega ambienta.

Nagrada za mladega ustvarjalca (mlajšega od 30 let)

Veronika Vesel Potočnik je za delo »Neprimerni pogoji za življenje« prejela nagrado za mladega ustvarjalca. Kompozicija, pri kateri imajo enakovredno vlogo barvni in risarski poudarki, je zasnovana na asociativen način. Oblike, ki na prvi pogled delujejo abstraktno, je slikarka dopolnila z risarskimi posegi, ki vsebujejo pripovedno noto.

Posebno priznanje žirije

Akademski slikar Tomaž Perko, je za sliko »Bled v modrem« prejel posebno priznanje žirije. Na prvi pogled fotografsko zvesta upodobitev blejske panorame izpričuje veliko slikarsko virtuoznost. Slikar je z drobnimi slikarskimi potezammi ustvaril vtis motivne resničnosti blejske panorame.

Dodatne diplome

Člani žirije so se zaradi slikarske kvalitete, intenzivnosti in predanosti likovnemu delovanju številnih udeležencev ex-tempora Bled, odločili podeliti še troje posebnih diplom. Diplome so prejeli Marko Sambrailo za sliko Blejski Grad, Chris Engels za kompozicijo Življenje na Bledu, Neva Bilač za delo v mešani tehnii Blejski Krap.

Prva nagrada

Slikarka Andreja Srna je za sliko »Odsev« prejela prvo nagrado. Kompozicija je nastala s povezovanjem slikarskih in risarskih pristopov, ki jih je poenotila značilna razpoloženjska barvna lestvica. Slikarka je značilnemu blejskemu pajsažu zoperstavila skrivnostne globine jezera. Prvonagrajeno sliko Odsev, si bo mogoče ogledati na različnih razstavah po Bledu. Po besedah organizatorke Zore Završnik Črnologar gre za zgodovinsko sliko: »Zdi se nam, da je dejansko zgodovinska slika, to bo prva v vrsti slik, ki bodo nastajale v naslednjih letih in bomo na njo posebno ponosni.« Po besedah organizatorke, lahko v prihodnjih letih pričakujemo uresničitev novih idej na Ex-tempore Bled.