Vrtec Bohinjska Bela (enota Vrtca Bled) deluje že okroglih 40. let. Otroci, ki vrtec obiskujejo pa na pobudo vodstva in vzgojiteljic ogromno časa preživijo v naravi. Maja Poklukar kot vodja enote vrtca na Bohinjski Beli že 32 let spodbuja sodelovanje z lokalno skupnostjo ter sonaravno vzgojiteljstvo.

Prednost ima izkustveno in doživljajsko učenje

S sodelavko in pomočnico vzgojiteljice, Katarino Jakopič Branc želita otrokom omogočiti čimbolj igrivo spoznavanje  življenja in narave. Katarina kot prednost vrtca izpostavlja, da imajo otroci možnost soodločanja in prispevanja. Otroci se tako učijo iz izkušenj.

Veseli na Bohinjski Beli

Vrtec obiskujejo predšolski otroci različnih generacij. Maja nam je zaupa, da se otroci največ naučijo en od drugega. Pomembno je, da njihovi domišljiji med preživljanjem časa v naravi pustita prosto pot. Še posebej radi obiščejo gozdno igralnico, ki so jo skupaj s starši in lokalno skupnostjo postavili leta 2017.

Otroci bodo posadili nova drevesa

Zaradi prisotnosti podlubnikov je njihova gozdna igralnica ostala brez prelepih smrek, kar je Gozdne škrate kot se imenujejo zelo razžalostilo. Značilno za vrtec na Bohinjski Beli pa jih to ni ustavilo. Otroci so vzgojiteljici pričakali z nemalo predlogi, kako bi podlubnike lahko odpravili, ter gozd čim hitreje obnovili. Nazadnje so se odločili, da bodo vzgojili sadike iglavcev, Ko bodo dovolj močne jih bodo posadili v njihov gozdni kotiček.

Labirint, hiška Kožarica, rojstnodnevna darila iz narave

V gozdni igralnici se otroci najraje igrajo v hiški Kožarici, ter v labirintu, ki so ju postavili skupaj s krajevno skupnostjo. Rojstni dnevi otrok se praznujejo v naravi, natančneje na klopcah obdanih z listnatimi drevesi. Tam otroci slavljencu zapojejo nekaj pesmi, namesto daril iz trgovine pa otroci darila poiščejo v naravi. Tako se naučijo ceniti okolje, ki jih obdaja in spoznajo vrednote zdrave skupnosti, nam še zaupa Maja.

Najlepše se je igrati in učiti v naravi in otroci iz Bohinjske Bele se s tem lahko pohvalijo skoraj vsak dan.

Špela Lausegger