Iz Veterinarske uprave RS so sporočili, da je v Sloveniji prišlo do izbruha aviarne influence podtipa H5N1 pri domači perutnini, bolezen pa je potrjena tudi pri dveh labodih grbcih (eden na območju občine Slovenska Bistrica, drugi v občini Hoče – Slivnica). Državno središče za nadzor bolezni je zaradi pojava bolezni določilo območje z omejitvami (zaščitno in ogroženo območje) in ukrepe, ki se izvajajo na tem območju.

Prav tako je bil sprejet  Sklep https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/AI/AIdivje_sklep_ukrepi-Slovenija.pdf o ukrepih zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah v Sloveniji, ki veljajo za celotno območje Slovenije in je objavljen na spletni strani Uprave https://www.gov.si/zbirke/storitve/aviarna-influenca-v-sloveniji/ :

– zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
– krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);
– prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
– prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.