Občina Bled je v sodelovanju z Infrastrukturo Bled v novembru zaključila več projektov in vzdrževalnih del. Eno izmed nujnih vzdrževalnih del je bila zamenjava dotrajanega oziroma nagnitega stopnišča na mostovžu v Veliki Zaki. Stopnišče in ograja sta v celoti obnovljena. V prihodnjem letu sledi še menjava stopnic in ograje na vzhodni strani poti.

V sklopu urejanja poti v Vintgar je Občina Bled na relaciji slap Šum – Sv. Katarina dodatno utrdila obstoječo pot. Pot tudi mesečno vzdržujejo, kar vključuje nasipanje, čiščenje in odvodnjavanja.

Na novo so uredili in sanirali pot Sv. Katarina – Podhomski rob. V naslednjem letu bo, kot so sporočili, Občina Bled urejanje in sanacijo nadaljevala do meje Agrarne skupnosti Zasip in Agrarne skupnosti Podhom.

mpp