Javna predstavitev Delovnega predloga strategije turistične destinacije Bled 2018-2020 je potekala v Festivalni dvorani Bled pritegnila tako občane Bleda, predstavnike turističnega gospodarstva in civilne pobude. Predstavila sta jo župan Občine Bled Janez Fajfar in direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj. Avtor tokratne strategije je dr. Andrej Pompe, avtor destinacijske znamke Imago Paradisi – Podoba raja, marketinški strokovnjak za znamčenje mest.

Kljub podatku, da je na Bledu 90 % prebivalcev bolj opazovalcev kot aktivnih deležnikov v turizmu je skoraj polna festivalna dvorana pričala o velikem zanimanju za to, kakšna bosta blejski turizem in Bled v prihodnje.

Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled je v enem stavku povzel najpomembneje v predlogu nove strategije: “Če bi moral zbirati le v enem stavku je to postopen dvig kvalitete v turizmu.” V nadaljevanju pa podrobneje o načrtih in o vrnitvi k sloganu Turizem smo ljudje.

V strategiji je kot glavni cilj Bleda do l. 2025 zapisano, da Bled postane najprivlačnejše zeleno alpsko središče, še dolgoročnejši cilj pa je, da Bled postane vrhunski alpski biser. Na poti do prvega cilj se bo potrebno spoprijeti z izzivi opredeljenimi v delovnem predlogu strategije. Bled prenese le omejeno količino gostov, saj je majhno mesto, vse manj je kakovostnih turističnih kadrov, nastanitvene zmogljivosti so marsikje neustrezne, cenovna politika je neusklajena, prometne obremenitve postajajo iz dneva v dan večje, turistični delavci so marsikje kljub dobri sezoni nemotivirani, raven dogodkov preveč niha in pogosto ti niso usklajeni z vizijo razvoja in vrednotami, ki krasijo Bled, turistični ponudniki še vedno premalo sodelujejo…

Jasne usmeritve, kaj ima prednost

Za primarno, kar naj bi destinacija razvijala so v strategiji določena doživetja narave, kulture in tradicije, šport in rekreacija ter kongresi, vladni in športni dogodki. S tem naj bi na Bled pritegnili predvsem aktivne družine, družabne foodije (ljubitelje dobre hrane, sodobne hedoniste), “zelene” raziskovalce (aktivni ljudje v stiku z naravo), brezskrbne seniorje, večne romanitke in sanjače (aktivni nostalgiki) in profesionalni svet. Sodobna blejska turistična strategija je usklajena tudi  s strategijo Slovenske turistične organizacije.

Od strategije k dejanjem, turistična sezona je pred vrati

V javni razpravi, ki je sledila so predstavniki z različnih področij izpostavljali svoje poglede na turizem. Strategija je po mnenju večine dober začetek, vendar le mrtva črka na papirju, če ne bo oživela v dejanskem sodelovanju vseh, tako ali drugače vpetih v turizem in destinacijo. Slišati pa je bilo tudi kritike, da je strategija “že večkrat videno in slišano” (Leo Ličof), da gre razvoj turizma prepočasi (Jani Klemenčič) in o pojmu avtentičnosti, ki pomeni tudi ohranjanje parkov na osrednji obali jezera (Bojana Dornig), če na kratko povzamemo le nekatere izmed njih.

Do 11. februarja je čas za pripombe in predloge

Delovni predlog strategije turistične destinacije Bled 2018 – 2015 je sedaj v javni razgrnitvi vse do 11. februarja 2018. Na Turizmu Bled vprašanja, predloge in pripombe sprejemajo na strategijabled@gmail.com vse do 11.2.2018.

Strategija v kratki verziji in v celotni obliki pa sta na voljo na naslednji povezavi

http://www.bled.si/si/novice/2018/01/360-Delovni-predlog-Strategije-turisticne-destinacije-Bled-2017-2025