Ob Svetovnem dnevu mokrišč (2. februar) so v Javnem zavodu Triglavski narodni park pripravili tri delavnice za skupaj 82 učencev OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in OŠ Simona Kosa Podbrdo za ozaveščanje o pomenu mokrišč za ohranjanje biotske pestrosti. Nove delavnice pripravljajo v času šolskih počitnic, vse do 24. februarja v Informativnem centru Triglavska roža na Bledu in v Centru TNP Bohinj.

Pomen mokrišč v urbanih okoljih

Mokrišča so pomembno življenjsko okolje za številne vrste ptic in druge organizme. V časih, ko je najpomembnejši takojšnji ekonomski učinek, je izpostavljanje pomena mokrišč za prihodnje rodove še bolj pomembno poudarjajo v zavodu. Letošnji svetovni dan mokrišč, ki predstavlja obeleženje že 46. obletnice podpisa Ramsarske konvencije, je bil posvečen pomenu mokrišč v urbanih okoljih. Velik pomen imajo ob močnejših nalivih, saj delujejo kot ogromna goba, ki vpija vodo, ki bi sicer lahko poplavila naselja. Pomembna so pri čiščenju odpadnih voda in tudi kot vir vode.

Šotna barja na Pokljuki in barja na Jelovici najbolj južna v Evropi

Mokrišča imajo dejansko tudi gospodarsko vlogo, česar pa se zavemo šele, ko želimo umetno nadomestiti funkcije, ki so bile izgubljene z izsušitvijo. V Triglavskem narodnem parku so zanimiva šotna barja na Pokljuki, ki so skupaj s tistimi na Jelovici najbolj južna v Evropi. Okoli manjšega šotnega barja Goreljek poteka zanimiva učna pot, kjer lahko obiskovalci izvejo zanimivosti o teh mokriščih, ki so sicer razširjena v hladnejših delih sveta.

Projekt LIFE NATURATIVA: Biodiverziteta

Delavnice so bile ene prvih od številnih, ki jih v letošnjem letu načrtujejo v JZ TNP v projektu LIFE NATURAVIVA: Biodiverziteta – umetnost življenja. Glavni cilj projekta je razkriti izjemno pestrost rastlinstva, živalstva in življenjskih okolij v Sloveniji, njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo.

Nove delavnice med šolskimi počitnicami vse do 24. februarja

V času zimskih počitnic do vključno 24. februarja pripravljajo nove delavnice v Centru TNP Bohinj in v Infocentru Triglavska roža na Bledu:

  • kuharska delavnica z Jožetom Godcem,
  • odkrivanje sledi živali z vodnikom TNP,
  • delavnica za izdelavo živali iz papirja,
  • spoznavanje starih zimskih kmečkih opravil,
  • ustvarjanje z lesom in spoznavanje sledi živali.

Vse delavnice so brezplačne. Več informacij najdete na spletni strani zavoda.