V blejski občini je bil ustanovljen občinski center, ki bo usklajeval povpraševanje staršev in ponudb zdravih prostovoljcev za varovanje otrok na domu vsem, ki varstvo nujno potrebujejo za delovanje v razmerah epidemije.

Prvenstveno bodo pomagali zagotoviti varstvo na domu v Občini Bled za:

  • zdravnike in medicinske sestre,
  • zaposlene v domovih za starejše ter zavodih za uporabnike s posebnimi potrebami,
  • delavce v energetiki in komunikacijskih podjetjih,
  • zaposlene v komunalnih podjetjih,
  • operativce v Slovenski policiji in Slovenski vojski in
  • trgovke in trgovce ter delavce v prehrambeni industriji.

Hkrati pozivajo vse zdrave prostovoljce za varovanje otrok na domu (bodisi doma pri varovancu bodisi pri prostovoljcu), predvsem pa:

  • proste kadre v vrtcih in osnovnih šolah,
  • študente in študentke Pedagoške fakultete, Fakultete za medicino, Zdravstvene fakultete, Fakultete za šport in
  • polnoletne dijake vzgojiteljskih in zdravstvenih šol.

Koordinacijo ponudbe in povpraševanja vodi podžupan Občine Bled Jakob Bassanese preko elektronskega naslova: jaka.bassanese@gmail.com. Poleg omenjene koordinacije je na voljo tudi brezplačna spletna aplikacija Mynanny (Mynanny d.o.o.).

Hkrati občane prosijo, da v prvi vrsti poskušajo pridobiti varstvo svojih otrok med ožjimi družinskimi člani in sosedi, šele nato preko omenjenega poziva.