Na prostoru bivšega Petrolovega servisa nasproti policijske postaje na Bledu bo svoj prostor našla nova tržnica, ki naj bi po predvidevanjih Občine Bled zaživela že sredi julija.

Območje bo razdeljeno na tri dele. Zunanji del pod nadstreškom starega bencinskega objekta bo namenjen lokalni tržnici s ponudbo ob koncih tedna, v notranjem delu pa bo stalna trgovina brez embalaže, ki bo ponujala sveže sadje, zelenjavo in pa celo paleto vsakdanjih produktov, ki so v klasičnih trgovinah zapakirani v več ovojev. 

Jaka Bassanese, Infrastruktura Bled: “Zavestno ločevanje odpadkov smo presegli, naša naloga je postala njihovo zmanjševanje. Žal se na policah trgovin to ne odraža, zato smo se pri podjetju Infrastruktura Bled kot najemniku objekta odločili, da občankam in občanom damo možnost, da lahko kupujejo tudi drugače.”

Obe prodajni območji bo povezoval družabni prostor, sodelovanje ponudnikov na tržnici pa bo po besedah Bassaneseja možno tako dolgoročno (preko celotnega leta), kot tudi kratkoročno (en dan). Zainteresirani ponudniki bodo vse infromacije našli na spletnem naslovu www.infrastruktura-bled.si., dodatne informacije pa lahko pridobijo tudi na naslovu jaka,bassanese@ibled.si.

mpp