V Zavodu za kulturo Bled so v lanskem letu zabeležili 300.153,00 obiskov. Največ obiskovalcev je prišlo iz Slovenije (20,41%), sledijo ZDA (10,19%), Italija (9,77%) in Madžarska (9,03%). Na Blejskem gradu so gostili še obiskovalce iz Nemčije, Velike Britanije, Hrvaške, Češke, Koreje, Nizozemske, Avstrije, Francije, Izraela in Poljske, če naštejemo le prve na lestvici obiska. Grad je v lanskem letu spet utripal v množici obiskovalce z vsega sveta. Največji delež med obiskovalci, več kot 75%,  predstavljajo individualni gostje.

mpp