Z letošnjimi deli na Blejskem gradu Zavod za kulturo Bled zaključuje deset letni načrt celovite prenove objekta, ki se je začel leta 2008 s prenovo muzejskega trakta.

Tokrat bomo prenovili tlake na spodnji in zgornji terasi in zamenjali kritno nad restavracijo, stolpi in lapidarijem. Prav tako bodo vgrajene nove strojne instalacije za potrebe  ogrevanja in hlajenja kuhinjskih in restavracijskih prostorov, prenovljene pa bodo tudi  elektro instalacije.

Prenavlja se tudi pot od parkirišča do blagajne. Pas granitnih kock  bo razširjen, tako da bo možno srečevanje, prav tako pa bomo poskrbeli za ločitev meteornega in fekalnega voda iz gradu.

Zaključili smo tudi že s poskusnimi vrtanji v grajsko skalo iz nivoja zgornje terase v globino 30 metrov. Na tej osnovi pridobljeni podatki o kvaliteti skale bodo izjemno pomembni za načrtovalce dvigala in bodo skupaj z vodoravnim vrtanjem, ki bo tudi izvedeno letos kasneje, dali odgovor na to, če je načrtovana izgradnja dvigala v skali realna.

Dela so zaradi neugodnih vremenskih razmer nekoliko v zamudi, zato načrtujemo zaključek do konca maja, vendar pa grad za obiskovalce ostaja vseskozi odprt.

Matjaž Završnik, Zavod za kulturo Bled