Krvodajalke in krvodajalce obveščamo, da kljub izrednim razmeram potrebujemo kri za nujna in neodložljiva zdravljenja.
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni bomo izvajali prilagojene krvodajalske akcije, na katere bodo vabljeni samo krvodajalci tistih krvnih skupin, ki jih potrebujemo.

Tiste krvodajalce, ki jih potrebujemo, bomo vabili preko sms vabila, v katerem jih bomo prosili za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje.

Krvodajalce prosimo, da se odzivajo SAMO na sms vabila in da brez vabil ne prihajajo na odvzem krvi.

VEČ informacij dobite na http://www.ztm.si/

Območno združenje Rdečega križa Radovljica