OBVESTILO O DELOVANJU VRTCA BLED V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE V DRŽAVI IN PRIJAVNICA ZA NUJNO VARSTVO V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo Vrtec Bled zaradi zajezitve širjenja koronavirusa ZAPRT od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje.

Od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE odprt oddelek Ribice, v enoti Bled, vhod s Trubarjeve ulice.

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Kot nujne primere bomo šteli poklice staršev, kjer sta oba zaposlena (v isti izmeni) v sistemih delovanja ob razglašeni epidemiji (zdravstvo, civilna zaščita in s tem povezanih službah) in je ta nujna oblika varstva zadnja možna izbira.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e – naslova pomocnica.ravnateljice@vrtec-bled.si in helena.ule@vrtec-bled.si do nedelje, 15. 3. 2020 do 10. ure. Brez potrdila/izjave delodajalca otroka v vrtec NE bomo sprejeli.
Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v tem času.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani www.vrtec-bled.si .

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!
Za Vrtec Bled
Bled, 13. 3. 2020
Helena Ule, ravnateljica

PRIJAVA ZA NUJNO VARSTVO V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE

V nujno varstvo prijavljam otroka ______________________________________________
in sicer za dneve: __________________________________________________________
od _______________do ______________ ure.
Kontakt staršev (ime, priimek ter dosegljiva tel. številka) :___________________________

Varstvo potrebujem, saj sva oba starša zaposlena v zgoraj omenjenih poklicih in sva to dokazala s potrdilom delodajalca.

Bled, ______________
Podpis staršev: _______________________________________________________