Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in papirja pri uporabnikih se izvaja NEMOTENO in skladno s termini na koledarju odvozov.

ZBIRNI CENTER je od 17. marca do nadaljnjega zaprt.

SPREJEMNA PISARNA – BLAGAJNA na sedežu podjetja sta od petka, 13. marca do nadaljnjega zaprta. Poravnavo računov lahko opravite na klasičen način (banka, pošta, bankomat, spletna banka) oziroma si uredite plačilo preko e-računa ali trajnika.

Za poslovanje z našim podjetjem vam svetujemo uporabo elektronskih poti, v izogib širjenja virusa. Za informacije lahko uporabite različne komunikacijske kanale:

elektronsko pošto: info@ibled.si
nas pokličete na številko 04 5780 512,
poiščete informacije na naši spletni strani: https://www.infrastruktura-bled.si/

Odvoz kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

Od torka, 17.marca 2020, se odvoz ne izvaja. Prosimo vse, da kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad, začasno hranite na vašem odjemnem mestu, dokler odvoz ne bo mogoč.

Dela na vodovodu

Od torka, 17. marca 2020 zaradi preventivnih ukrepov na dejavnosti VODOVOD ukinjamo vsa NENUJNA DELA na terenu, kar pomeni, da se do preklica ne bodo izvajale obnove hišnih vodovodnih priključkov, menjave vodomerov, popisi vodomerov.

Vsa dela vezana na oskrbo s pitno vodo se izvajajo skladno s programi in načrtom HACCP. Pitna voda je zdravstveno ustrezna, zato je voda iz vodovodnih sistemov varna za uživanje.

Nevarni odpadki

O morebitni izvedbi oz. prestavitvi datuma zbiranja NEVARNIH ODPADKOV iz gospodinjstev s premično zbiralnico, ki je bilo predvideno v začetku aprila na različnih lokacijah po vnaprej določenem urniku, vas bomo v nadaljevanju še obvestili.

Prosimo pa tudi za vašo pomoč, da skupaj zajezimo širjenje virusa: ostajajte doma oziroma v naravi, poskrbite, da druženja v večjih skupinah prestavite na ugodnejši čas in če zbolite, ostanite doma.

Ukrepi veljajo do preklica. Prosimo za razumevanje in strpnost.

Ostanite zdravi!

POMEMBNO

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa (COVID-19) se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke!

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru.

Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov – biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih.Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve). Prosimo za dosledno upoštevanje navodil za ravnanje z odpadki, da preprečimo širjenje okužbe.

https://www.gov.si/novice/2020-03-17-odpadke-v-gospodinjstvih-z-bolniki-ki-kazejo-znake-bolezni-koronavirusa-covid-19-se-lahko-odvrze-izkljucno-v-posodo-za-mesane-komunalne-odpadke/

Infrastruktura Bled