Občina Bled v četrtek, 25. februarja, ob 17. uri organizira okroglo mizo o natečajnih rešitvah in prihodnosti Hotela Europa. Poleg članov in članic občinskega sveta bodo na njej sodelovali tudi župan Janez Fajfar, direktor občinske uprave Robert Klinar in strokovna sodelavka za prostor ter predstavniki soglasodajalcev, stroke, investitorja in civilne iniciative ter predsednik KS Rečica. Okroglo mizo lahko spremljate na blejski lokalni televiziji Bled TV v neposrednem prenosu. Istočasno bodo v preddverju Festivalne dvorane Bled postavili tudi razstavo natečajnih rešitev.

Hotel Europa: Zbornica za arhitekturo in prostor je izbrala najboljšo rešitev

Decembra 2020 je Zbornica za arhitekturo in prostor na svoji spletni strani objavila izid odprtega dvostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Hotel Europa Bled. Z natečajem je investitor želel pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev celotnega kompleksa hotela Europa Bled na Rečici, ki bodo ob upoštevanju usmeritev prostorskih aktov, pogojev ZVKDS, programskih in funkcionalnih izhodišč v največji možni meri upoštevale programsko trženjski koncept hotela.

»Cilj natečaja je zasnovati prostor, ki bo vabil obiskovalce, da se v harmoniji z naravo in pogledi na jezero in okolico sprostijo in privoščijo aktiven oddih. Pomembna zahteva je tudi, da sta gabarit in fasada novega hotela zasnovana tako, da se skladata z okolico in v nobenem primeru bistveno ne izstopata od bližnjih hotelskih stavb«, je zapisano v poročilu ocenjevalne komisije.

Komisijo sestavljajo: predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS) doc. mag. POLONA FILIPIČ, univ. dipl. inž. arh., namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik) Boštjan Prebil, član (naročnik) Darko Adižiev, član (naročnik) Robert Kklinar, Občina Bled,  član (ZAPS) Gašper Medvešek, univ. dipl. inž. arh., namestnik članov (ZAPS) Gregor Trplan, univ. dipl. inž. arh., skrbnica natečaja Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh., poročevalka A Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh., izvedenka za urbanizem Saša Repe, univ. dipl. inž .arh., izvedenka ZVKD Irena Vesel, univ. dipl. inž. arh., izvedenec za hotele Goran Križnar in izvedenec za investicijo Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.

Na natečaj je prispelo 16 elaboratov, komisija je v drugo stopnjo natečaja uvrstila šest elaboratov

Komisija je na seji 11. 12. 2020 uskladila zaključno poročilo in izbrala zmagovalca natečaja ter priporočila za nadaljnje projektiranje. Glede na ugotovitev komisije, da tudi 1. izbrana rešitev presega za okolico značilne gabarite, je komisija določila zmanjšane ključne urbanistične kazalce, ki jih mora izdelovalec v nadaljnjem projektiranju upoštevati, in sicer:

  • da zasnova dveh ločenih volumnov in povezovalnega nadstreška lahko dosega faktor zazidanosti max. do 25 %,
  • višinski gabarit na nivoju Kolodvorske ceste ne sme presegati treh vidnih etaž (P+2+T), pod nivojem Kolodvorske ceste pa sta dopustni do dve vidni kletni etaži,
  • faktor izrabe stavbe za nadzemne površine lahko znaša do 1,0. V faktorju izrabe se ne upošteva kvadratura nadstreška, ki mora biti lahke montažne izvedbe (les ali kovina). Nadstreška se ne sme zapirati, ostati mora odprt in prehoden.

Komisija je s svojim delom zaključila 16. decembra lani. Prvo nagrado (na fotografijah) je prejela rešitev slovenskih arhitektov: Peter Cesar, univ. dipl. inž. arh., Ana Kosi, univ. dipl. inž. arh., Ognen Arsov, univ. dipl. inž. arh., Domen Radosavljevič, univ. dipl. inž. arh., Tamara Rijavec, univ. dipl. inž. arh., Sara Škarica, univ. dipl. inž. arh., Andraž Žitnik, univ. dipl. inž. arh., Jakob Marčič, študent in Ana Cesar, univ. dipl. inž. arh.

mpp