Blejski proračun se na prihodkovni strani bliža 16 milijonom evrom. S proračunom za prihodnje leto, ki ga je na septembrski seji v prvem branju potrdil občinski svet, Občina Bled zagotavlja osem milijonov evrov investicij za prihodnje leto, kar je največ do sedaj.

1,3 milijona evrov je namenjenih za izgradnjo Medgeneracijskega centra Bled, kjer bo svoje prostore našel dnevni center za varstvo starejših, zagotovili bomo nove prostore za knjižnico, svoje mesto dobiva Muzej vezenin. Občina Bled bo prihodnje leto začela z novo storitvijo Prostofer – s prevozi za starejše na klic.

Za gradnjo in obnovo meteorne ter fekalne kanalizacije je na voljo več kot pol milijona evrov, občina se bo lotila obnove infrastrukture na Selu in na Cesti Gorenjskega odreda, na Razgledni, Prisojni, Aljaževi, v Zaki,…

Trajnostno naravnanost občine bodo v prihodnjem letu potrdili z nakupom električnega avtobusa in električnega vlakca, za kar bodo dobili tudi sredstva Eko sklada.

Jezerska promenada bo končno začela dobivati novo podobo, dela se bodo začela prihodnje leto. Načrtovana je tudi utrditev dela obale Blejskega jezera.

Osnovna projekta Bleda pa ostajata izgradnji južne obvoznice in parkirišča pri Športnem parku Bledec, ki sta v tem trenutku dva ključna projekta za umirjanje prometa v občini in za znosnejše bivanje občank in občanov ter obiskovalcev.

V prihodnjih letih Občino Bled čaka še energetska sanacija blejske osnovne šole. Osnutek proračuna gre zdaj v javno razpravo, občinski svet bo dokončni dokument obravnaval na decembrski seji.

Nov direktor občinske uprave

Na današnji novinarski konferenci Občine Bled se je predstavil tudi Robert Klinar (1969), novi direktor občinske uprave, ki svoje delo nastopa z današnjim dnem. Je domačin, ki v občini Bled (Sebenje, Zasip) živi od leta 1993. Po osnovni izobrazbi je strojni tehnik, kadrovski management je doštudiral na Fakulteti za organizacijske vede, kasneje pa opravil še dve specializaciji, in sicer iz policijskega managementa in obramboslovja. Njegova prva zaposlitev je bila v Železarni Jesenice, kjer je bil strojnik v kisikarni.  Od leta 1991 je bil zaposlen v Slovenski vojski, od leta 2014 do leta 2018 kot poveljnik 132. gorskega polka v vojašnici Matjaža Kekca na Bohinjski Beli. V okviru Slovenske vojske se je šolal v tujini in deloval na mirovnih misijah po svetu.

Za mesto direktorja Občinske uprave Občine Bled se je odločil, ker mu tovrstna pozicija pomeni nov karierni izziv in hkrati omogoča, da dejansko lahko nekaj naredi za svoj kraj. Deloval bo povezovalno in v korist najprej občank in občanov Bleda, pa seveda tudi obiskovalcev in gostov. Seznanjen je s perečo problematiko v lokalnem okolju in z izzivi, ki so pred njim, osrednji projekti pa so izgradnja južne razbremenilne ceste, parkirišča ob Športnem parku Bledec in dograditev komunalne infrastrukture. Pri svojem delu računa na dobro in tvorno sodelovanje z županom, občinsko upravo, zavodi, občinskim svetom, gospodarstvom, občankami in občani, s sosednjimi občinami ter seveda z državo.

Platforma trajnostne mobilnosti »Bled Green Ways«

Na Bledu v zadnjih nekaj letih veliko pozornosti namenjajo ureditvi prometa in spremembi potovalnih navad občanov in obiskovalcev. Pri pripravi Celostne prometne strategije občine Bled in tekom izvajanja projektov, ki temeljijo na izmenjavi primerov dobrih praks (npr. S.T.R.E.E.T.) so ugotovili, da je avtomobil še vedno prepogosta izbira mobilnosti in da so obiskovalci velikokrat zmedeni, ker ne vedo, kje parkirati, s tem pa še dodatno povzročajo gnečo na cesti. Obiskovalci na Bled ne znajo drugače kot z avtomobilom.

V ta namen so v času Evropskega tedna mobilnosti zagnali platformo trajnostne mobilnosti »Bled Green Ways«. Platforma, dostopna na spletni strani map.e-bled.si, na enem mestu v slovenskem in angleškem jeziku povzema ključne informacije o dostopnosti Bleda z vlakom, avtobusom, letalom in avtom. Za premikanje po Bledu obiskovalce nagovarja, da svoje vozilo parkirajo na enem od označenih parkirišč in se po Bledu odpravijo peš oz. izkoristijo možnosti vožnje z avtobusi (hop on, hop off, shuttle prevozi, redne linije avtobusnega prevoza), s turističnim vlakcem, s kočijo, si izposodijo kolo, čoln, se na otok popeljejo s pletno oz. linijskim prevozom.

Na spletni strani so objavljene lokacije avtobusnih postajališč, vstopno izstopnih mest za plovbo s pletno, postajališča turističnega vlakca in fijakarjev, vozni redi, ceniki, pravila plovbe po Blejskem jezeru, kontakti taksistov in izposojevalnice avtomobilov. Ravno tako so tu zbrane podrobnejše informacije o parkiranju, in sicer glede plačila parkirnine, parkiriščih za avtodome in avtobuse, lokacije polnilnih postaj za električna vozila, …  Interaktivni zemljevid prikazuje načrtovane zapore cest, železnice, spremenjen režim plovbe po Blejskem jezeru ter zasedenost posameznih parkirišč.

Še pet odstotkov nočitev več, več turističnih postelj

Po podatkih Občine Bled, ki so podlaga za plačilo turistične takse, je bilo na Bledu v prvih sedmih mesecih letošnjega leta za okroglih pet odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani. Največ je bilo Britancev, sledijo Nemci, Američani in Italijani. Medtem ko je stalnih prebivalcev občine Bled okoli 8.000, je bilo konec avgusta dobrih 9050 turističnih postelj.