Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja ima med drugimi tudi naziv kulturna šola, kar pomeni, da se kulturi še posebej posvečajo. Omogočajo ustvarjalnost mladih na različnih likovnih področjih in s tem podpirajo njihov razvoj. December je čas, ko so skočili v okraševanje celotne šole.

Ustvarjanje in otrokov razvoj

Okraševanje lahko povežemo z ljudskim izročilom, tradicijo in umetnostjo, ki je v pedagoškem procesu pomembna, saj preko različnih oblik ustvarjanja pomembno vpliva na otrokov razvoj. Pomembno pa vplivajo tudi vse ostale dejavnosti, ki izhajajo iz spektra različnih interesnih dejavnosti. Ko smo obiskali osnovno šolo, so najmlajši pod vodstvom Janje Iskre in Irene Burje pripravljali piškote, ki so jih potem v ročno izdelanih darilnih vazah podarili svojim staršem.

Poslušanje zgodb

Na doživljanje in dojemanje sveta okoli otrok močno vplivajo zgodbe, k jih slišijo. Preko poslušanja zgodb se vživijo in prav to jim omogoča razumevanje sveta, tradicij in običajev ter skritih in odkritih pomenov, ki jih lahko prenesejo v svoj vsakdan.

Decembrsko okraševanje

»Za motiv si ponavadi izberemo zimo, letos nas je navdušila rajska ptica. V šolo hodimo mladi blejci in mladi po srcu, zato je tudi naša ptica še majhna, z dodatkom ptičje hišice smo poskrbeli, da otroci ne bodo pozabili nakrmiti ptic v teh mrzlih decembrskih dneh« pravi o letošnji okrasitvi učiteljica Sergeja A. Lapajne. Letos so za okrasitev v sklopu tehničnih dni z recikliranimi materiali poskrbeli vsi.