Ponoči se je zaradi obilnih padavin in taljenja snega, ki so povzročile namočenost zemljine, na Mlinem sprožil zemeljski plaz s strani Ceste Gorenjskega odreda proti Jezernici. Po podatkih civilne zaščite ni bil nihče poškodovan, nastala pa je obsežna materialna škoda, ki jo še ocenjujejo. Zemljina je skupaj s sadnim drevjem zgrmela v Jezernico in zaprla njeno pot, zato je Jezernica poplavila klet bližnje hiše.

Aktivirana sta bila štab Civilne zaščite Občine Bled in Prostovoljno gasilsko društvo Mlino. Plaz si je ogledala tudi Komisija Občine Bled za odpravo posledic naravnih nesreč. Kot so povedali na Občini, so vodo speljali s plazišča stran, plazišče pa so toliko zaščitili, da v tem trenutku ne predstavlja več grožnje za okolico.

V ponedeljek so bo plaz ogledal strokovnjak s področja geologije, ki bo ocenil, v kakšnem stanju je in kako bo potekala sanacija. Nujno sanacijo bo krila Občina Bled iz rezervnega sklada za naravne nesreče.

O plazu je bil obveščen tudi župan Janez Fajfar, ki je dejal, da je vesel, da ni bil nihče poškodovan. Hkrati občane prosi, naj zaradi velike razmočenosti tal spremljajo stanje na že znanih plaziščih ter vodostaje vodotokov.