Sinoči je potekala 17. redna seja občinskega sveta Občine Bled, na kateri so bile med drugim sprejete naslednje pomembnejše odločitve:

  1. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, ki omogoča uresničitev razvojnih programov zlasti za širše območje Blejskega gradu, pa tudi na Selišah in pri Hotelu Ribno;
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE – 6 za območje širitve tovarne LIP Bled;
  3. Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-2025;
  4. Odlok o turistični taksi v Občini Bled, ki s 1. 7. 2018 do konca leta uvaja prehodno obdobje s turistično takso v višini 1,50 EUR, od 1. 1. 2019 dalje pa v višini 2,50 EUR poleg tega pa še 25% promocijsko takso za potrebe financiranja programa STO. Taksa bo v letu 2018 prinesla dodatnih 200.000 EUR v občinski proračun, v letu 2019 pa več kot dodaten milijon evrov;
  5. osnutek Akta o ustanovitvi  zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji;
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Rebalans 1, ki povečuje proračun občine za dober milijon evrov na približno 14,3 milijona.