Triglavski narodni park in Gorska reševalna zveza Slovenije vse obiskovalce narave pozivata, da so v prihajajočih praznikih še posebej pozorni na svojo varnost in varnost drugih ob obisku naravnih znamenitosti in gora. Ponekod so poti še vedno zasnežene, zato je ustrezna oprema nujna za varnost – tudi na nižje ležečih predelih, opozarjajo reševalci in naravovarstveniki.

Zaradi mednarodnih praznikov in počitnic se bodo mnogi podali v naravo, ki se prebuja iz zimskega spanja. Še posebej je pričakovati povečan obisk slapov Peričnik in Savica, soteske Vintgar, izvira Soče in Tolminskih korit. To so tudi naravne znamenitosti, ki so tudi sicer najbolj obiskane na območju Triglavskega narodnega parka.

Upoštevanje lokalnih obvestil in oznak ključno za varnost na sicer urejenih poteh

Čeprav so pohodne poti na teh območjih urejene, so v nekaterih delih zahtevne in moramo biti zato ob padavinah dodatno previdni. Kljub milejši zimi v dolinah so razmere ponekod še vedno zimske, zato je upoštevanje lokalnih obvestil in oznak ključnega pomena, da bodo obiskovalci praznične izlete ohranili v lepem spominu in uživali v naravnih lepotah Triglavskega narodnega parka.

Zadnja zima je največ posledic pustila na območju slapa Peričnik, kjer je voda močno preoblikovala strugo istoimenskega potoka. Obisk slapa je mogoč po tako imenovani spodnji poti z izhodiščem pri Koči pri Peričniku. Krožna pot je zaradi visokih voda ob koncu lanskega leta neprehodna in zato zaprta za obiskovalce. Prehodnost poti je z namenom zagotavljanja varnosti še dodatno označena z obvestilnimi tablami.

“Tudi na nižje ležečih predelih gorskega sveta se samo zaradi trenutka nepozornosti lahko zgodijo nesreče, v katerih rešujemo člani Gorske reševalne zveze Slovenije. Želimo si, da bi tudi mi v teh prazničnih dneh zaužili trenutke počitka, zato obiskovalce narave prosimo in pozivamo, da z ustrezno opremo in upoštevanjem oznak na poteh poskrbijo, da nas med prazniki ne bi potrebovali, kljub temu pa smo gorski reševalci v stalni pripravljenosti za pomoč,” je povedal Janez Rozman iz Gorske reševalne zveze Slovenije.

Triglavski narodni park obiskovalce poziva, da pri obisku narave, še posebej najbolj obiskanih naravnih znamenitosti, spoštujejo cestno prometne predpise tudi pri pravilnem parkiranju. Tudi s tem, opozarjajo, namreč prispevamo tako k varnosti, kot tudi k varstvu dragocene narave. Posebna pozornost pri obiskovanju velja tudi zaradi odstranjevanja posledic lubadarja v gozdovih, saj je veliko vlak in podrtih dreves, ki otežujejo gibanje na teh območjih so še sporočili iz JZ TNP.

Foto: arhiv TNP