Zavod za kulturo Bled je v preteklem letu zaokrožil desetletni cikel investicij v obnovo grajske stavbe in tako so po besedah Matjaža Završnika, direktorja zavoda v letošnjem letu začeli z uresničevanjem vizije prenov in razvoja v razširjenem grajskem kompleksu. Prvi načrt, ki so ga letos uresničili, je bila ureditev grajskega parka, ki je bil neurejen, v precejšnji meri pa tudi prizadet zaradi podrtih dreves v času lanskega oktobrskega viharnega vremena. Istočasno z urejanjem parka so glede na občutljivost tega področja na njem potekale tudi obširne arheološke raziskave.

Matjaž Završnik: “Investicija je obsegala celovito sanacijo vseh opornih skalnih zidov, podiranje in pozidavo v prvotnih gabaritih, izgradnjo okoli 250 m novih, delno osvetljenih sprehajalnih poti, vključno z razglediščem in treh stopnišč za urejene prehode preko parka. Skoraj celotna površina je prekrita z novo travno rušo, odstranili smo stara, umirajoča drevesa in v skladu s soglasji in projektom zasadili nova, park smo opremili tudi z novimi klopmi. Investicija je znašala nekaj preko 300.000 EUR. Na javnem razpisu je bilo za izvajalca  izbrano podjetje Lesnina MG oprema d.d. Ljubljana, dela pa so potekala v skladu z načrtom ureditve, ki je delo firme Bruto Ljubljana oz. arhitekta Mateja Kučine.”

Vsa dela so zaradi občutljivosti terena potekala pod stalnim arheološkim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, arheologi so poleg tega opravili tudi obsežne raziskave. Najdbe izhajajo iz različnih zgodovinskih obdobij, kar dokazuje, da je bilo to področje stalno naseljeno. Med njimi se nahajajo osti puščic, kamnite sekire, rimski novci, okraski in druge najdbe, ki se trenutno nahajajo v Gorenjskem muzeju v Kranju. “Javnosti jih bomo predstavili v okviru arheološkega  muzeja, ki ga nameravamo urediti na prostoru sedanje mehanične delavnice ob galeriji moderne umetnosti, ki nastaja na lokaciji nekdanje Pristave”, je povedal Matjaž Završnik.

Park bo poleg tega, da s svojo urejenostjo dopolnjuje enkratnost Blejskega gradu, služil kot lokacija za zadrževanje obiskovalcev gradu pred in po ogledu, poleg tega pa tudi kot možnost za organizacijo primernih prireditev. 

foto: Miro Zalokar