Leta 1004 je cesar Henrik II. briksenškemu škofu Albuinu podaril Bled z ozemljem med obema Savama. Darovnica, s katero cesar Bled podarja škofu, je dokument, na katerem je Bled prvič omenjen v pisnih virih in nosi datum 10. april 1004, zato vsako 10. aprila praznujemo občinski praznik. Med dobitniki letošnjih občinskih priznanj sta med drugimi Mirko Vovk in Franc Podjed, ki sta postala častna občana Občine Bled.