V Festivalni dvorani na Bledu je 9. januarja 2019 potekala predstavitev knjige Marija Pomagaj na Brezjah, katere avtor je doktor umetnostne zgodovine, muzejski svetnik in likovni kritik iz Radovljice, Damir Globočnik. Prireditev sta organizirala Zavod za Kulturo Bled in Muzejsko društvo Bled. Knjiga, ki sprva proučuje delo znanega poznobaročnega gorenjskega slikarja Leopolda Layerja – sliko Marije Pomagaj na Brezjah, se poglobi v tudi v okoliščine njenega nastanka. Pri tem ne poudarja le pomena podobe Marije Pomagaj, vendar tudi vpliv, ki so ga Brezje kot romarsko svetišče imela na različna področja naših življenj – na vero, družbo in politiko.