Lokalna televizija Bled TV skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) in upoštevajoč poklicna merila ter načela novinarske etike objavlja pravila in pogoje za izrabo programskega časa – LOKALNE VOLITVE 2022 v programu Bled TV.

  1. V televizijskem programu Bled TV bomo predvolilno dogajanje spremljali v skladu z vsebinsko zasnovo programa in v okviru profesionalnih novinarskih načel ter kadrovskih zmožnosti. Nobena kandidatna lista, stranka oziroma kandidat ne bo v prednostnem položaju. V celoti bomo spoštovali določila zakona o volilni kampanji.
  1. Volilna kampanja se za kandidate na lokalnih volitvah začne 30 dni pred dnem glasovanja in konča 24 ur pred dnem glasovanja.
  1. O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno po pravilu informativne pomembnosti in predvsem v interesu gledalcev.
  1. Na Bled TV bomo v času volilne kampanje pripravili posebno informativno oddajo Soočenje županskih kandidatov, v kateri bo vsak županski kandidat imel na voljo enako časa za predstavitev svojega programa. Oddaja bo pripravljena v skladu s profesionalnimi novinarskimi načeli in vsebinsko zasnovo programa. V neposrednem prenosu jo bomo predvajali v sredo, 16. 11. 2022, ob 18. uri s ponovitvijo v četrtek, 17. 11. 2022, ob 9. uri.
  1. V času volilne kampanje političnim strankam, listam in samostojnim kandidatom oz. kandidatkam ter njihovim organizacijam ne bomo nudili prostora za brezplačno promocijo, predstavitev kandidatov, list in programov, niti ne bomo brezplačno objavljali strankarskih razglasov, pozivov, izjav za javnost, napovedi shodov in dogodkov, stališč ter drugih uradnih dokumentov in podobnih vsebin, vključno s pismi bralcev, ki nam bodo posredovane z namenom volilne propagande.
    Iz navedenega pravila je izvzeta objava v okviru dveh posebnih, ločenih brezplačnih telopov z navedbo vseh županskih kandidatov in list, ki bosta na sporedu v predvolilnem času.
  1. Vsi kandidati, stranke in liste oz. organizatorji volilnih kampanj bodo imeli pod enakimi pogoji možnost zakupa oglasnega prostora po veljavnem ceniku oglaševanja na Bled TV in internetni strani bled.tv.

Za plačljive predstavitve in sporočila kandidatov za lokalne volitve so na voljo redni propagandni bloki in poseben predvolilni blok »Lokalne volitve 2022«. Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, torej z navedbo naročnika, in skladno s 50. členom Zakona o medijih – za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija – ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Pri objavah predstavitev in sporočil kandidatov bomo spoštovali časovni vrstni red prejetih naročil. V primeru, da bodo posamezni oglasni bloki zasedeni, bomo pri objavi predstavitev in sporočil kandidatov upoštevali vrstni red prejetih naročil.

Za vsebino naročenih oglasov in objav, ki jih bomo objavili na način in v obliki kot nam bodo posredovane, je v celoti odgovoren naročnik objave. Kljub temu si uredništvo Bled TV in internetne strani www.bled.tv pridržuje pravico, da zavrne objavo vseh naročenih oglasov in sporočil, ki bi bili v nasprotju z veljavnimi predpisi in/ali bi morda vsebovali elemente sovražnega govora, hujskaštva, narodne, rasne, verske ali kake druge nestrpnosti, žalitve in podobno neprimerno vsebino.

  1. Volilna pravila smiselno prirejena veljajo tudi za internetno stran www.bled.tv

Ta pravila začnejo veljati 20. oktobra 2022.

Mojca Polajnar Peternelj, l.r.