Danes so se začela dela na avtocestnem priključku Lesce, ki jih za DARS izvaja Gorenjska gradbena družba. Preplastili bodo voziščno konstrukcijo vseh štirih AC krakov avtocestnega priključka Lesce, zaradi česar so na avtocestnem odseku AC-A2/0103 Priključek Lesce (vsi štirje kraki) vzpostavili popolno zaporo.

V sklopu popolne zapore AC priključka Lesce je predvidena ureditev vodenja prometa preko AC priključka Radovljica (v smeri Ljubljane) in preko AC priključka Lipce (v smeri Jesenic).

Zapora bo trajal od danes do petka, 24. julija, čez vikend je ne bo.