V času gradbenih del na krožnem krožišču na Betinskem klancu, predvidoma med 4. marcem in 21. aprilom, bo vzpostavljen spremenjen prometni režim. Promet bo potekal prek Betinovega klanca, polovični zapori bosta potekali v dveh fazah, predvidoma med 4. in 24. marcem in med 2. in 21. aprilom 2024. V času gradbenih del bo spremenjen tudi prometni režim na občinskih cestah na Koritnem in na cesti za Savo, na relaciji Mačkovec – Radovljica.

Prometni režim na občinskih cestah

V naselju Koritno bo vzpostavljen režim prepovedi vožnje za motorna vozila. Uporaba občinske ceste bo času gradbenih del dovoljena le občanom Občine Bled, izvajalcem javnih služb in izvajalcu gradbenih del v Betinu, Gorenjski gradbeni družbi. Od Koritno-Polica (od hišne številke 7 do 12 in 19) v smeri zgornjega dela naselja bo skozi ožino vzpostavljen enosmerni promet.

Župani Občine Bohinj, Radovljica in Bled so sklenili dogovor, da bo na cesti za Savo, na relaciji Mačkovec – Radovljica, omogočena uporaba ceste občanom Bohinja, Bleda in Radovljice. V smeri proti Lancovem in Radovljici bo vzpostavljen enosmerni promet s postavitvijo prometne signalizacije in z rediteljsko službo, ki jo financira Občina Bohinj.

Gradbena dela na Betinskem klancu

Gradbena dela bodo potekala v dveh fazah. Prva polovična zapora bo urejena med 4. in 24. marcem, promet bo usmerjan izmenično enosmerno. V obdobju med 24. marcem in 1. aprilom bo promet potekal dvosmerno, po desnem pasu obstoječe ceste v smeri Bleda in po novem delu v smeri Lesc. Druga polovična zapora na spodnjem delu Betinovega klanca bo potekala med 2. in 21. aprilom. Prometni režim bo enak kot v obdobju prve polovične zapore, torej izmenično enosmerno z dodatnimi usmerjevalci prometa.

Voznike prosimo za spoštovanje spremenjene prometne ureditve

V času gradbenih del voznike prosimo za razumevanje, strpnost in spoštovanje spremenjene prometne ureditve. Redarske službe bodo promet na občinskih cestah nadzirale, zato voznike prosimo, da spoštujejo prometni režim, saj te niso namenjene kot obvozne ceste v času gradbenih del, temveč so izključno na voljo lokalnemu prebivalstvu in ostalim navedenim deležnikom. Voznike pozivamo, da se na pot odpravijo pravočasno, spoštujejo začasno spremenjeno prometno ureditev in se v prometu vedejo odgovorno.

Občina Bled