Mag. Lea Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled, Irena Vesel, direktorica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj in Anton Mežan, župan Občine Bled so danes na Blejskem gradu skupaj odprli razstavo Jože Plečnik na Gorenjskem.

Razstavo Jože Plečnik na Gorenjskem so konec lanskega leta z namenom obeležitve 150. obletnice rojstva največjega slovenskega arhitekta pripravili v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj. Prilagojeno unikatnemu prostoru gradu, dopolnjeno z angleškimi prevodi in nadgrajeno s QR kodami z dostopom do obsežnejših vsebin o Plečniku so skupaj pripravili v Zavodu za kulturo Bled in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.

»Arhitekt Jože Plečnik je povezan tudi z Blejskim gradom, ne samo s svojimi deli na Bledu. Blejski grad je po vojni namreč obnavljal Anton Bitenc, ki je bil najprej njegov učenec, nato asistent na fakulteti, kasneje pa tesen sodelavec. Njegovo življenjsko poslanstvo je bilo varovanje in predstavljanje Plečnikove dediščine. Bil je tudi prvi, ki je l. 1973 prejel Plečnikovo nagrado za obnovo blejskega otoka s cerkvijo. Razstava na Blejskem gradu je pomembna, ker k nam v goste pridejo obiskovalci iz celega sveta. Mnogi med njimi cenijo arhitekturno dediščino, zato je prav, da jim predstavimo velikane našega ustvarjanja,« je na odprtju razstave poudarila mag. Lea Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled.

Zaradi unikatnega razstavnega prostora na Blejskem gradu je bilo potrebno razstavo na novo pripraviti. V Zavodu za kulturo Bled so poskrbeli za angleške prevode in QR kode. Mag. Lea Ferjan: »Opravljeno je bilo veliko delo, saj je bilo ogromno gradiva. Veseli me, da smo se tako povezovali, sodelovali. Ob tem se zahvaljujem ekipi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj in ekipi Zavoda za kulturo Bled, da je ta projekt danes živ in razstava na voljo na Blejskem gradu.«

Zadovoljstvo ob dobrem sodelovanju je na odprtju izrazila tudi Irena Vesel, direktorica kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. »Vesela sem našega sodelovanja in tako lepega povezovanja. Razstava je lani v Kranju doživela velik odmev, zato ne dvomim, da bo tudi na Blejskem gradu pritegnila prav toliko ali pa še več obiskovalcev.«

Bogate vsebine Blejskega gradu vedno znova navdušujejo tudi župana Občine Bled Antona Mežana, zato je tudi sam z veseljem pozdravil novo razstavo in poudaril pomen tovrstnih kulturnih dogodkov tako za domačine kot turiste. Zlasti v smislu cenjenja zapuščine, ki jo imamo in jo lahko predstavimo na tak način.

Avtorice razstave so mag. Maja Avguštin, Hana Brus, Nataša Ülen in Irena Vesel, v ekipi Zavoda za kulturo Bled pa je koordinacijo obsežnega projekta priprave razstave vodila Andreja Završnik. Na odprtju je vsebinsko bogato razstavo podrobneje predstavila mag. Maja Avguštin.

Ob 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je Vlada Republike Slovenije razglasila leto 2022 za Plečnikovo leto. Nedavni vpis izbranih Plečnikovih del v Ljubljani na Unescov Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine je visoko mednarodno priznanje za varovanje in vrednotenje arhitektove zapuščine.

Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, na območni enoti Kranj, so konec leta 2022 pripravili razstavo, ki je kar najbolj celovito osvetlila Plečnikova dela na Gorenjskem. Za ta obseg so se, kot je povedala mag. Maja Avguštin odločili, ker te objekte in druge Plečnikove rešitve dobro poznajo, se z njimi vsakodnevno ukvarjajo, brez njihove strokovne ocene pa se na njih ne izvaja nobenih posegov. Mnogi izmed teh objektov so tudi razglašeni kulturni spomeniki. Nekateri načrti in rešitve so bili javnosti na razstavi predstavljeni prvič. »Zato se nam je zdelo izjemno pomembno, da razstava, sicer nekoliko preoblikovana in nekoliko skrajšana, zaokroži po celotni Gorenjski. Razstava tako prvič gostuje prav na Blejskem gradu.«

Območje Gorenjske je drugo največje središče Plečnikovega ustvarjanja na Slovenskem. Njegova dela so tu nastajala v obdobju od poznih tridesetih let 20. stoletja, pa vse do njegove smrti leta 1957 in sodijo v čas njegovega najzrelejšega ustvarjanja. Največ njegovih del na Gorenjskem je na Kamniškem območju, na Bledu pa je najbolj znan paviljon Belvedere nad Blejskim jezerom, ki ga je Plečnik zasnoval med leti 1933 in 1936.

Poleg pregleda obstoječe literature so se avtorice razstave, da bi čim bolje in obsežno predstavile posamezne objekte in ureditve, posvetile tudi pregledu arhivskega gradiva. Nekateri načrti in rešitve so na razstavi tako predstavljeni prvič. Ob študiju gradiva so naletele tudi na Plečnikovo korespondenco. Zanimivo vsebino enega izmed pisem je na odprtju razstave predstavila ena izmed avtoric razstave Nataša Ülen in poudarila, da je za vsako tovrstno razstavo veliko dela ekipe ljudi, ki so se za to razstavo povezali.

Slovesen dogodek sta z glasbo zaokrožila kitarist Karim Zajec in violončelistka Neža Verstovšek.

Vsebina razstave je nadgrajena s QR kodami, ki popeljejo do še več vsebine, poleg tega je na razstavi na ogled tudi video, v katerem obiskovalce nagovori veliki arhitekt s pomočjo umetne inteligence.

Razstava Jože Plečnik na Gorenjskem bo v razstavnem prostoru nad grajskim muzejem na ogled do 15. septembra.

Mojca Polajnar Peternelj, foto: Mirko Kunšič