V avli Festivalne dvorane Bled so v avgustu razstavljale članice sekcije Vide, ki deluje v okviru DU Bled. V goste so povabile tudi svoje kolegice iz Zasipa in Trsta. Članice različnih krožkov s skrbjo ohranjajo tradicijo ročnih del in tako ohranjajo del bogate kulturne dediščine.